Skip to content
cloud header small

Nyheter i Elements Cloud

Gratis webinar
Torsdag 7. mars kl 10 - 10:30 | Digitalt (MS Teams)

Nyheter i Elements cloud - Februar/Mars

Med saksbehandling, herav byggesaksbehandling og arkivering som tjenester i sky, blir veien kort fra ting er utviklet og testet til dere kunder har endringene i bruk. Informasjon om endringene kommer på løpende bånd til dere og er alltid tilgjengelig i vår kundeportal. 

I dette månedlige webinaret går vi gjennom endringer og nyheter.Velkommen til gratis webinar nyheter i Elements Cloud! 

Webinaret gjennomføres på MS Teams, det sendes ut lenke etter påmelding.

Du vil få se og lære om nyheter i:

  • Elements Sak
  • Elements Arkiv
  • Elements Møte
  • Elements eByggesak

Siri Skjulhaug

Webinaret holdes av Siri Skjulhaug, Kundekonsulent

Registrere deg her for gratis deltakelse

Påmelding

Etter påmelding får du en epost med lenke til webinaret