Skip to content
Web HERO header (2864 × 1200 px) (2)

Automasjonsworkshop

Gratis workshop - Sikri SheRPA
Torsdag 19. oktober kl 10 - 15 | Dronning Mauds gate 10 i Oslo | Gratis kundearrangement

Automasjonsworkshop

Hvordan ta i bruk RPA med Elements?

Det snakkes mye om hvordan en robot kan frigjøre tid ved å ta over rutinepregede prosesser. Hvilke prosesser som egner seg er kanskje ikke alltid like opplagt, og det kan kanskje oppleves som en utfordring å komme i gang.

I denne workshopen skal vi sammen identifisere muligheter for hvordan Sikri SheRPA kan bidra til bedre arbeidsprosesser og gevinster knyttet til saksbehandling og arkivering i Elements:

  • Introduksjon til RPA og muligheter for verdiskapning i din organisasjon
  • Hvordan identifisere gode kandidater for RPA
  • Modell for gevinstrealisering og plan for praktisk gjennomføring

Workshopen er åpen for alle kunder og passer for deg som har ansvar for arbeids- og flytprosesser i tilknytning til Elements Cloud.


Praktisk informasjon:

Arrangementet gjennomføres med fysisk oppmøte kl 10-15 i Sikri sine lokaler i Dronning Mauds gate 10 i Oslo.

Lunsj er inkludert og dekkes av Sikri. Andre kostnader som reise og opphold må i sin helhet dekkes av deltaker. 

Påmelding er bindende. Dersom du har meldt deg på og ikke kan komme likevel, må du gi beskjed snarest mulig til post@sikri.no. Seneste frist for avmelding er 14. oktober kl 9. Det påløper et no-show gebyr på kr 500,- ved senere avmelding eller dersom man ikke møter. 

 

Det er begrenset antall plasser med førstemann til mølla prinsipp. Du vil i løpet av to dager etter påmelding få en epost med endelig bekreftelse om du har fått plass. Vennligst ikke bestill reise/overnatting før du har fått endelig bekreftelse fra oss.

Registrere deg her for gratis deltakelse

Påmelding

Straks etter påmelding får du en epost med bekreftelse på at vi har mottatt din påmelding.

I løpet av 2 dager etter påmelding vil du få en ny epost med endelig bekreftelse om du har fått plass. Vennligst ikke bestill reise/overnatting før du har fått endelig bekreftelse fra oss.