Sikri SheRPA

Ved å automatisere rutinepregede prosesser ved å bruke en robot (RPA), kan dere frigjøre mye tid til andre oppgaver.

sherpa2

Med Sikri SheRPA i arkivet kan kontroll av dokumenter og metadata gjennomføres raskt og med høy kvalitet. 

Eksempler på prosesser kan være:

  • Arkivlegging av eposter og vedlegg
  • Journalføring
  • Innhenting data fra internett eller fra dokumenter og skjema
  • Flytte på filer og mapper

I samarbeid med våre eksperter definerer dere selv hvilke prosesser som med fordel kan automatiseres hos dere og hvordan roboten skal utføre prosessen.

Ta kontakt med oss, så ser vi på mulige løsninger sammen!

Fyll ut skjema så avtaler vi et møte og finner ut hvordan vi best kan bistå din virksomhet: