<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1105800979812428&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Brukerforum | 15. juni kl. 10:00 - 12:00

Elements eByggesak

Det er tid for et nytt møte i vårt brukerforum. Vi håper at alle dere som er kunder av oss på Elements eByggesak vil melde dere på. 

Forrige brukerforum var i vinter og det har skjedd mye siden da. Vi har lyst å presentere for dere hva som er gjort siden da og hva vi planlegger fremover. Det vil selvsagt også bli god tid til dialog. 

Agenda: 

  • Gjennomgang og demonstrasjon av alt nytt
  • Planlagte endringer for 2. halvård 2021
  • Status på arbeidet med tilpasning til versjon 3.0
  • Status på FOU-prosjektet "Økt brukervennlighet i Elements eByggesak"

Velkommen!

Brukerforum gjennomføres på MS Teams, det sendes ut lenke etter påmelding.

Registrer deg her: