<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1105800979812428&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Brukerforum | Torsdag 10. februar kl. 10:00 - 12:00

Brukerforum Elements eByggesak

Velkommen til årets første brukerforum for Elements eByggesak i 2022. Vi legger et innholdsrikt år bak oss, og ser nå fram til å møte våre kunder i det nye året med gode diskusjoner og innspill til forbedringer.

I 2021 gjennomførte vi et FOU-prosjekt for å øke brukervennligheten i Elements eByggesak, og fikk anledning til å lytte til mange gode ideer fra våre kunder. I løpet av høsten har mye av dette materialisert seg i ny funksjonalitet. I 2022 fortsetter vi arbeidet med videreutvikling og forbedring, og gleder oss til å presentere noe av dette for dere i brukerforumet.

Vi håper du vil sette av tid til å møte oss 10. februar. Da vil du få anledning til å høre mer om følgende:

  • Hva har skjedd siden sist? Demonstrasjon av sentrale nyheter i Elements eByggesak
  • Hvor er vi på vei? Informasjon om utvalgt funksjonalitet som kommer i tiden framover
  • Overføring av matrikkelinformasjon via FIKS IO til kommunens lokale matrikkelklient
  • Nytt forum for endringsønsker
  • «Byggesøknaden» - Status fra Ambita på nyheter i den digitale søknadsløsningen
  • Eventuelt/spørsmål

Velkommen!

Brukerforum gjennomføres på MS Teams, det sendes ut epost med lenke etter påmelding.

Registrer deg her: