<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1105800979812428&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Brukerforum | 28. september kl. 10:00 - 12:00

Elements eByggesak

Det er tid for et nytt møte i vårt brukerforum. Vi håper at alle dere som er kunder av oss på Elements eByggesak vil melde dere på. 

Forrige brukerforum var i juni og det har skjedd mye siden da. Vi har lyst å presentere for dere hva som er gjort siden da og hva vi planlegger fremover. Det vil selvsagt også bli god tid til dialog. 

Agenda: 

  • Gjennomgang og demonstrasjon av ny funksjonalitet i Elements eByggesak
  • Status på tilpasninger til eByggesak produktspesifikasjon 3.0
  • Hva er i "pipelinen" i nærmeste fremtid?
  • Automatisert sjekklisteutfylling - innovativt samarbeid med Arbeidstilsynet gir gevinster i Elements eByggesak
  • Status på FoU-prosjektet "Økt brukervennlighet i Elements eByggesak"
  • Eventuelt

Velkommen!

Brukerforum gjennomføres på MS Teams, det sendes ut lenke etter påmelding.

Registrer deg her: