Getty5

Brukerstøttetjenester

Om brukerstøtte
Vi har en egen brukerstøtteenhet som kan gi assistanse og støtte til superbrukerne i organisasjonene som bruker våre tjenester. Brukerstøtten sitter på ulike steder og er dimensjonert for å ivareta kundene. Teamene består av både fagkonsulenter og av teknikere som jobber for å løse problemstillinger som kunden trenger hjelp til, og de er ofte i dialog med våre produktutviklere.

Kompetanse
Konsulentene i brukerstøtte har bred erfaring med sak- og arkivløsninger. Vi har egne opplæringsprogram, og det er etablert egne utviklingsplaner for den enkelte konsulent. Konsulentene jobber også tett opp mot utviklingsavdelingen vår, noe som sikrer at de til enhver tid har den kompetansen kundene trenger. Brukerstøtte har som målsetting å overføre kompetanse til superbrukere slik at vi sammen skaper fornøyde sluttbrukere.

Tilgjengelighet
Brukerstøtte ytes alle virkedager i tiden mellom kl. 08.00 og 16.00. Kortere virkedager gjelder i romjulen og påskeuken. Julaften og nyttårsaften holder vi stengt.

Vår servicedesk er bemannet for registrering av e-post- eller telefonhenvendelser mellom kl. 07.00 og kl. 17.00

Det er også mulig å bestille bistand eller beredskap utover normal åpningstid.

Ryddig system for brukerstøtte
Når det meldes inn en feil vil kundens superbrukere få egen tilgang til vår kundeportal. Primært er det her feil og behov for bistand meldes. Sekundært kan det benyttes e-post eller telefon. Henvendelsene blir kategorisert og fortløpende prioritert av våre medarbeidere med riktig kompetanse.  Brukeren vil til enhver tid kunne se siste status og historikk i saken. Når saken er løst og vi lukker den, vil den fremdeles være tilgjengelig for brukeren med historikk og løsningsbeskrivelse.

Våre dyktige konsulenter bistår med følgende tilleggstjenester:

Sikri_Ikoner-05

Konsulentbistand

Rådgivning, prosjektledelse, hjelp til utarbeiding av interne rutiner, kurs, identifisere, gjenskape og dokumentere feil

Sikri_Ikoner-08

Oppgradering

Oppgradering av systemer

Sikri_Ikoner-06

Tekniske tjenester

På stedet support, beredskapsvakt, vedlikehold, testing