<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1105800979812428&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
GettyImages-1127866562

Early Life Services

Early Life Services er en tjeneste for alle som har eller er på vei til å få implementert Elements Sak-Arkiv. Vi er et team av konsulenter med bred erfaring innen saksbehandling, arkiv- og dokumenthåndtering. Teamet kan gi dere bistand tilpasset deres unike behov. Hovedmålet er å gjøre best nytte av  investeringen ved at brukerne tidlig lærer seg å bruke produktet effektivt. 

Tjenesten
Vi er opptatt av å sette oss inn i brukernes unike problemstillinger og samfunnsoppdrag for å kunne gi best mulig rådgivning og verktøy. Kundene vil få en eller flere dedikerte ressurser som følger intensivt i en kort periode, og de samme ressursene kan i etterkant fungere som faste kontaktpersoner for videre punktvis oppfølging, for eksempel et månedlig møte. Kontaktpersonen kan også kontaktes løpende og bidra i ulike prosjekter.

Bakgrunn
Denne tjenesten har oppstått i «grasrota» hos våre dyktige og engasjerte fagkonsulenter. Vi har sett at de som får ekstra bistand etter implementering av Elements ofte kommer raskere i gang og utnytter sak- og arkivsystemet mer effektivt på lengre sikt. Det er ikke så mye som skal til.

Personlig rådgivning av nøkkelressurser, målrettet kursing av mindre grupper og tilpasset opplæring kan raskt gjøre en stor forskjell.

 

Gevinster

Gjennom effektiv og målrettet oppfølging mener vi at dere kan se følgende gevinster

Større interesse og engasjement hos brukerne til å utnytte potensialet i Elements og integrerte 3. partsprodukter

Mer effektiv arbeidshverdag for arkivar og andre brukere

Redusert behov for å leie inn eller ansette tekniske og faglige ressurser

Prosess for kontinuerlig forbedringsarbeid