<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1105800979812428&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Gratis e-bok:

Helhetlige og sammenhengende tjenester på tvers

Helt offentlig med brukeren i sentrum handler om å være den leverandøren som både forstår offentlig sektor og som bruker tid sammen med våre kunder for å lære mer.

E-boken har som formål å gi deg innsikt i blant annet:

  • Sikri sin løsningsplattform og rammeverk
  • Vår strategi mot kunder og samarbeidspartnere
  • Hvordan vi jobber med digitale møter
  • Fagsystem i byggesak og plansak
  • Samhandling og utnyttelse av Office 365
  • Hvordan vi jobber for å videreutvikle våre produkter og tjenester

God lesning!

Gratis e-bok

Fyll ut skjema for å laste ned: