GettyImages-513254184

Gjør jobben rett første gang

Byggesøknader er ofte mangelfulle, og det krever innsending av tilleggsdokumentasjon. Da er det mye tid å spare for både søker og saksbehandler dersom alt blir gjort riktig første gang. Elements eByggesak leder brukeren gjennom hele saksbehandlingsprosessen og kontrollerer relevant dokumentasjon digitalt. All nødvendig informasjon finnes i ett og samme brukergrensesnitt. Brukeren får på en enkel måte god og rask oversikt over relevante dokumenter.

Elements eByggesak er et moderne saksbehandlerverktøy spesialtilpasset byggesaksbehandling. 

Systemet er utviklet i henhold til KS sin kravspesifikasjon versjon 2.1 og er fullintegrert med alle nødvendige komponenter og tjenester som behøves i byggesaksbehandlingen. 

Uavhengig av sak- og arkivsystem
Elements eByggesak leveres som en integrert del av Elements, men kan også benyttes med andre sak- og arkivsystemer.

Systemet blir levert som en skyløsning integrert mot alle Noark-system som støtter Geointegrasjon.  

Last ned produktark

Elements eByggesak tilbyr

Noark5-arkiv

Automatisk mottak av eByggesøknader fra SvarInn

Støtte for import av byggesøknader på epost med mulighet for å slå sammen og dele opp dokumenter

Oppslag i matrikkelen (adresser og hjemmelshavere)

Prosessorientert saksbehandling integrert mot Nasjonale sjekklister utarbeidet av DiBK

Støtte for automatiserte prosesser

Bruk av relevante tjenester i Fellestjenester bygg (DiBK)

Automatisk innhenting av grunnboksrapport

Automatisert tiltaks- eller DOK-analyse basert på kommunens kartgrunnlag

Integrert kartklient

Oppslag i relevante planer og plandokumenter

Forhåndsvisning av alle dokumenter i byggesaken

Automatisk dokumentproduksjon i henhold til dokumentmaler

Oppslag i eget standardtekstbibliotek til hjelp for utarbeidelse av vedtaksbrev

Delegert og politisk behandling

Ekspedering ved hjelp av SVARUT

Automatisk rapportering til eKostra

Oppdatering av matrikkelen etter endt saksbehandling

Tilsynssaker og ulovlighetsoppfølging

Klagebehandling

Oppslag i Folkeregisteret og Enhetsregisteret

Gebyrberegning med integrasjon mot kommunens regnskapssystem