GettyImages-1132973727

Stabil, sikker og effektiv 

Elements tilbys nå først og fremst som sky-leveranse under navnet Elements Cloud. Plattformen er automatisert for maksimal stabilitet og ytelse, og kan integreres med en rekke andre fagapplikasjoner og tjenester.

Vi i Sikri tar ansvar for alle oppgaver knyttet til drift av systemet på en optimalisert sky-plattform, mens brukeren får tilgang til Elements gjennom sin nettleser. Brukeren vil til enhver tid benytte siste versjon av Elements, og oppgraderinger vil skje sømløst uten opplevd avbrudd eller nedetid. Applikasjonen vil bli oppgradert løpende så snart ny funksjonalitet er ferdig utviklet og testet.

Pålogging
Elements støtter ekstern pålogging, og kan integrere de fleste kjente påloggingsløsningene i markedet som blant annet ADFS og SAML-baserte identitetsløsninger. Dette gjør at kunden selv kan ha kontroll på sikkerheten ved at for eksempel passord policy er i henhold til egne retningslinjer.

Integrasjoner
Elements Cloud kan integrere en rekke andre fagapplikasjoner og tjenester knyttet til blant annet skole og oppvekst, rekruttering, brukersynkronisering eller skjemaimport. Dette gjøres ved at integrerende tjenester kontakter aktuell SOAP/REST-tjeneste på Elements Cloud. Ved behov kan integrasjoner kobles mot definerte tilgangssoner for ytterligere dataintegritet.

Med Elements Cloud får du

Noark5-arkiv

Alltid det nyeste

Automatisk oppgradering og vedlikehold

Universell utforming

Fleksibilitet

Man trenger ikke tenke på størrelsen på serverparken

Arbeidsflater

Sikkerhet i behold

Datasikkerheten blir ivaretatt av ledende eksperter – med tanke på backup, data og nettverkssikkerhet

Noark5-arkiv

Tilgjengelighet

Tilgang hvor som helst så lenge man er koblet til internett – også mobile enheter

Sømløs integrering

Sømløs integrering

Kan integreres med en rekke fagaplikasjoner og tjenester

Arbeidsflater

Europas sikreste datahall

Elements Cloud leveres med lagring på norsk jord