GettyImages-515444656

Alt litt enklere

Dagens brukere stiller strenge krav til god brukeropplevelse i sine saksbehandlingsverktøy. IT-løsninger skal forenkle arbeidet, og de skal være intuitive, behagelige og effektive. Saksbehandlingen skal være rask og fullelektronisk. Det skal sikres lik behandling, sikker arkivering og gjenfinning, under hensyn til konfidensialitet, integritet, sporbarhet og tilgjengelighet.

Elements er resultatet av en videreutvikling av produktene ESA og ephorte, som benyttes av mer 400 kommuner og statlige virksomheter i Norge. Dette gjør løsningen til Norges mest utbredte sak-arkivsystem i offentlig sektor.

Bli kjent med Elements gjennom vårt digitale kurs her.

Fordeler med Elements

Økt effektivitet

Økt effektivitet

Systemet er brukervennlig. Funksjonene og menyene er der de forventes å være, og den effektive brukerdialogen gir Elements prosessorientert saksbehandlingsstøtte.

Bedre søk

Bedre søk

Det blir enklere å søke opp eller finne igjen informasjon. Søkefunksjonen har blant annet avanserte filtreringsfunksjoner, fortløpende visning av søkeresultat og forhåndsvisning av dokumenter.

Åpen og utvidbar

Åpen og utvidbar

Elements representerer en åpen og fremtidssikker plattform med hensyn til integrasjon og samhandling med andre løsninger, nye moduler, nye verktøy og nye forretningsmodeller, inkludert et funksjonsrikt integrasjonsgrensesnitt for arkivering rett fra egne fagsystemer.

Brukertilfredshet i fokus

Brukertilfredshet i fokus

Når brukerne utfører sine oppgaver raskere og mer effektivt, frigjøres tid til å levere tjenester til innbyggere, næringsliv og forvaltning. Elements er et viktig instrument i kampen mot tidstyvene.

Elements gir deg

Noark5-arkiv

Noark5-arkiv

Vår arkivkjerne er Noark 5-godkjent. Noark 5 er norsk standard innen fullelektronisk arkiv.

Universell utforming

Universell utforming

Elements er utviklet med fokus på universell
utforming og gode brukeropplevelser for alle.

Arbeidsflater

Arbeidsflater

Elements kan benyttes på både små og
store arbeidsflater som PC, Mac, nettbrett
og mobil. Løsningen har et responsivt design.