<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1105800979812428&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ansiktsmasker

Tiltak under koronapandemien

Sikri følger nøye med i den globale koronapandemien med fokus på å hindre smittespredning, ivareta ansatte og kunder. Flere forholdsregler er tatt for å sikre at leveranser av produkter og tjenester kan gjennomføres innenfor trygge og gode rammer. Råd fra Folkehelseinstituttet blir fulgt. 

Vår høyeste prioritet er helsen til våre ansatte med sikkerhetstiltak på arbeidsplassen slik at våre kunder kan motta høy kvalitet på produkter og tjenester. Hjemmekontor benyttes i henhold til nasjonale og kommunale retningslinjer. Reiserestriksjoner etterfølges og digitale løsninger benyttes slik at leveranser og kundemøter kan gjennomføres på en trygg og god måte. 

Vi evaluerer risikoen kontinuerlig og iverksetter tiltak for å minimere risikoen for våre ansatte, våre kunder og for samfunnet. 

Pandemien krever en nasjonal dugnad som pågår over lengre tid. Her ønsker vi i Sikri å ta vårt ansvar. Ønsker du ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med oss i skjemaet nedenfor eller ring vårt sentralbordnummer 905 30 049

 Ta kontakt med oss