<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1105800979812428&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Årets begivenhet for kunnskapsdeling

Årets Sak & Portal har fått tittelen HELT OFFENTLIG. Vi i Sikri ønsker å være en leverandør som spiller ball med dere og premissleverandørene. Vi ønsker å lytte til dere på nye behov eller behov dere opplever kan bli dekket bedre i våre løsninger.

10.-12. mai møtes vi igjen i Lillestrøm på Thon Hotel. Vi gjentar suksessen fra i fjor. Det blir Sak & Portal med alle tradisjoner, men i år arrangert av oss i Sikri AS.

Sikri AS ble til for å opprettholde konkurransen i markedet innen Sak-Arkiv. I vår teknologiske verden er det høyt fokus på at saksbehandlingsprosessen må bli så effektiv som mulig slik at de ansatte i offentlig sektor kan få bruke tiden sin til menneskene i kommunen. Samtidig må dokumentasjonen sikres for ettertiden i korrekte og sikre arkiver.

Dere er ekspertene som vet hvordan arbeidsrutinene fungerer i praksis. Det er mange lovkrav som skal følges og det er mange mennesker i virksomheten som skal følge opp disse kravene og rutinene. Dere stiller krav til våre løsninger i sammen med aktører som Arkivverket, KS, Digitaliseringsdirektoratet, SSB, Direktorat for byggkvalitet med flere.

En konferanse som Sak & Portal er en naturlig møteplass for oss alle. Vi tenker at søndag 10. mai skal vi bruke til å lytte, lære og dele med hverandre. Datadeling er også kunnskapsdeling. Systemet kan være likt for alle, men hvordan vi bruker det kan være ulikt. Vi deler oss inn i grupper som er naturlige med tanke på hvilken virksomhet man kommer fra. Det vil også være naturlig inndeling etter fagområder slik som byggesak og møtebehandling. Det kan være nyttig for deg som jobber i en helseregion å høre hvordan de jobber i en annen helseregion. Tilsvarende med fylkeskommunen, statlig virksomhet eller kommune. Her håper vi å se dere alle, både brukere av Elements, ESA og ephorte.

Gå til påmelding

Sammen skal vi sikre fremtiden og bevare fortiden!

Anne Mette Havaas

Director Product & Marketing i Sikri