Integrasjonsløsning

ISY WinMap WebInnsyn (Oppmålingsdialog)

ISY WinMap OppmålingsDialog er en frittstående webapplikasjon for registrering og oppfølging av oppmålingsforretninger. Løsningen gir saksbehandlerne full kontroll over saksgangen og alle tilhørende dokumenter i en oppmålingsforretning.

Integrasjon gir landmåleren/saksbehandleren et enkelt verktøy som støtter opp under dagens arbeidsflyt. Verktøyet integreres med sak/arkiv gjennom GeoIntegrasjon-standarden slik at alle dokumenter kan hentes og arkiveres på ett sted. OppmålingsDialog henter informasjonen direkte fra originalkilden slik at man unngår å føre samme informasjon flere ganger. Matrikkeldata hentes direkte fra Sentral Matrikkel og grunnboksopplysninger fra EDR/Grunnbok.

Integrasjonsrammeverk: GI

Klikk her for å gå til oversikt over integrasjonsløsninger.

Produktnr: #1049

Kontakt oss

Fyll ut skjema så avtaler vi et møte.