<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1105800979812428&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Gratis webinar | 16. september kl. 10:00 - 10:30

Innføringsplan internkontroll

Hvordan innføre systematisk og risikobasert internkontroll?

Nye krav i kommuneloven (§25.1) krever at kommuner innfører internkontroll for over 50 lover. Kommunedirektøren skal ha oversikt og kontroll over status for måloppnåelse og risiko, og presentere dette overfor de folkevalgte.

Vi i Sikri har utarbeidet en innføringsplan med en praktisk og gjennomførbar løsning, som sikrer at dere dokumenterer det loven krever.

I dette webinaret går vi gjennom kravene og presenterer planen. 

  • Hva skal en internkontroll omfatte?
  • Forskjell på kommuneplikter og aktørplikter
  • Risikovurdering for alle avdelinger
  • Hvordan dekke lovens dokumentasjonskrav
  • Oversikt og kontroll for kommunedirektøren

Se video og les om løsningen på www.samsvar.net/kommuneplikter

Velkommen til gratis webinar!

Webinaret gjennomføres på MS Teams, det sendes ut lenke etter påmelding.

Registrer deg her: