GettyImages-1145394590

Ekspertise fra start til slutt

Last ned produktark

Sikri består av svært kompetente medarbeidere innenfor våre fagfelt. Vi har kursholdere, testledere og dokument- og arkivfaglige rådgivere. På huset vårt er det kompetanse på prosjektledelse, endringsledelse, integrasjon mellom løsninger, teknisk installasjon og drift. Vi kan tilby god innsikt i våre løsninger, som skytjenester, konvertering og avlevering av databaser og dokumenter, samt byggesaksområdet med eByggesak, kartløsninger og matrikkel.

Er det behov for en opprydning i brevmalene i Elements? Les mer og meld interesse for en workshop her.

Våre teknikere har god kjennskap til IT-drift i offentlig sektor, og har kompetanse over et meget bredt spekter av ulike fagområdersamt innehar høy kompetanse på sak- og arkivsystemene ESA, ephorte og Elements. 

Våre fagkonsulenter har god kjennskap til offentlig forvaltning og lov- og regelverk for dokumentasjonsforvaltning og har god datakompetanse og systemforståelse.  

Fagkonsulentene har høy kompetanse på sak- og arkivsystemene ESA, ephorte og Elements. 

Konsulentene har gjennom mange år med gode leveranser til dere som kunder opparbeidet seg mye kompetanse på hvordan dere som kunder benytter sak- og arkivsystemene. 

Beste praksis
Konsulentene har gjennom mange år med gode leveranser til offentlige kunder opparbeidet en beste praksis når det gjelder gjennomføring av prosjektene. Vi spiller på lag med kundene og tar med oss erfaring som vi deler med kunder i nye prosjekter. Dette har vist seg svært nyttig og gjør at det kan være enklere å komme i mål med gode rutiner, riktig konfigurering og oppsett av løsningen.

Når det gjelder integrasjon mellom våre løsninger og fagsystemer, samt integrasjon med identitets- og autentiseringsløsningene, har vi opparbeidet stor kunnskap om mange av løsningene som benyttes av kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter. Sikri kan derfor tilby standardiserte grensesnitt mot en rekke systemer. Det er grensesnitt som kan gjenbrukes, eventuelt med mindre tilpasninger. Våre løsninger støtter de nasjonale integrasjonsgrensesnittene, og vi har ekspertkompetanse på å implementere integrasjoner bygget på disse.

  • Ekspertise på Noark-databasene
    Vi utfører helsesjekk, gjennomfører oppgraderinger, utfører konverteringer fra ulike systemer, gjør migrasjoner, samt hjelper våre kunder med å ta avleveringsuttrekk til arkivdepot.
  • Vi kan moderne saksbehandling
    eByggesak er den nye nasjonale standarden for byggesaksbehandling i norske kommuner. Kommune-Norge er på full fart til å ta i bruk eByggesak, og Sikri jobber tett med kundene der vi bidrar med vår tunge kompetanse på området.
  • Vi leverer markedsledende elektronisk kvalitetssystem
    Sikri leverer også kvalitetssystemet RiskManager med konsulenter som er eksperter på området.

Kurs og konsulenttjenester
Vi i Sikri holder kurs for alle våre kunder, både når vi er i prosjekt og når kundene er i ordinær drift med løsningen. Våre kurs og kursholdere får svært gode tilbakemeldinger, noen som gjør at våre kurs er ettertraktet.

Sikri får også mange henvendelser om konsulentbistand av ulik art innenfor våre fagområder. Dette synes vi er særdeles positivt, og vi ønsker å yte slik bistand til våre kunder. Det gir kompetanseheving hos kunden og gir oss bedre innsikt i kundenes utfordringer. 

Ta kontakt med våre rådgivere