<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1105800979812428&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nettkurs | 24. september, kl. 12:00 - 14:00 | Pris: 2000,-

Hvordan kan Elements ivareta bevarings- og kassasjonsplanen?

Et arkiv skal bevares for å gi generasjoner etter oss kunnskap om vår tid. Samtidig hverken kan eller bør en virksomhet ta vare på alt sitt arkivmateriale for evig. En god utarbeidet bevarings- og kassasjonsplan skal hjelpe virksomheten med rutiner rundt kassasjon. Men hvordan kan en slik plan integreres i Elements?

På dette nettkurset vil vi først se nærmere på begrepene bevaring og kassasjon, hva dette innebærer for virksomheten samt hvilke lovverk og forskrifter man bør kjenne til.

Hovedfokuset på kurset er å vise hvordan Elements er et nyttig verktøy for at virksomheten kan foreta korrekt kassasjon. Vi vil gjennomgå hvordan en bevarings- og kassasjonsplan skal registreres i Elements, samt gå grundig igjennom de ulike metodene man kan registrere kassasjon på i løsningen. Vi vil ta for oss hvilke kassasjonskoder som ligger i Elements samt hvordan dette skal registreres og hva det innebærer å sette kassasjon på enten sak, journalpost eller dokument. Til slutt vil vi se på hva som skjer ved selve kassasjonen og vise Elements-applikasjonen for sletting.

Det åpnes opp for spørsmål i løpet av kurset.

Nettkurset er for deg som har utarbeidet eller skal utarbeide en bevarings- og kassasjonsplan og som ønsker å iverksette planen i Elements.

 

Nettkurset foregår over Zoom. Torsdag 24. september kl. 12:00-14:00

Pris: 2000,- 

 

Velkommen til nettkurs om bevaring og kassasjon i Elements!

Registrer deg her: