man-with-ipad@2x

Valg - Ajourhold - Fritaksbehandling

Elements Lekdommer - en landsdekkende webbasert løsning for kommuner i forbindelse med valg, ajourhold og fritaksbehandling av meddommere i tingretten og meddommer og lagrettemedlemmer i lagretten. I tillegg kan man foreslå å registrere skjønnsmenn, jordskiftemeddommere og forliksrådsmedlemmer.

Tett integrert med Folkeregisteret
Elements Lekdommer leveres med en tett integrasjon mot Det sentrale folkeregister i samarbeid med TietoEVRY. Hvert 4. år kan det bestilles vask av kommunens manntall. Kommunens utvalg innenfor perioden vaskes 2. ganger per år. Kommunen kan utføre oppslag mot registeret og sikrer at man til enhver tid har kontroll på at lekdommerne bor i kommunen.

Ekspeder og arkiver
Elements Lekdommer er integrert med Elements Sak-Arkiv gjennom Elements Office Toolbox. Verktøykassen sikrer at kommunen kan ekspedere brev med KS FIKS (SvarUt) og arkivere brev og rapporter fra de mest brukte Office programmer som Word, Excel, Powerpoint, Outlook og SharePoint. 

Fordeler med Elements Lekdommer

Noark5-arkiv

Enklere å følge Domstollovens bestemmelser

Støtter kommunenes arbeid med å foreslå lekdommere

Kontrollerer lekdommernes valgbarhet

Maskinell kontroll mot folkeregisteret

Kvalitetssikret utvalg fremlegges for kommunestyret

Kvalitetssikret ved overlevering til Domstoladministrasjonen

Gjenoppnevning av lekdommere

Mulighet for orientering av foreslåtte og valgte lekdommere pr. brev

Mulighet for behandling av fritakssøknader og orientering pr. brev til søkeren om resultat