<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1105800979812428&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
iStock-1023933274

Rammeavtale mellom Sikri og Valgdirektoratet - maskinell opptelling

Valgdirektoratet har ansvar for den operative valggjennomføring på landsbasis.
Det overordnede statlige ansvaret for valggjennomføring ligger hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), mens det er kommunene og fylkeskommunene som har ansvar for den praktiske gjennomføringen av valget. Valgdirektoratet er underlagt KMD, og har delegert ansvar for den operative valggjennomføringen på landsbasis. 

Valgdirektoratet skal bidra til et velfungerende demokrati ved å opprettholde befolkningens tillit til valggjennomføringen. 

Valgdirektoratet har inngått en rammeavtale med Sikri om levering av tjenester og utstyr til maskinell opptelling (skanning) av stemmesedler. 
Det er Valgdirektoratet som utvikler og forvalter EVA Skanning. Løsningen tilbys fritt til kommuner og fylkeskommuner som ønsker å gjennomføre maskinell opptelling av stemmesedler. Løsningen kan benyttes av kommuner og fylkeskommuner ved opptelling av stemmesedler for stortingsvalg, kommune- og fylkestingsvalg, samt valg til bydelsutvalg. 

Valgdirektoratet har ansvar for utvikling, drift og vedlikehold av EVA Skanning.
Alle kommuner og fylkeskommuner kan benytte EVA Skanning ved Stortingsvalget 2021. Alle kommuner og fylkeskommuner kan benytte seg av tjenester og utstyr fra Sikri tilknyttet til opptelling av stemmesedler. 

Mange kommuner og de fleste fylkeskommuner har benyttet seg av maskinell telling av stemmesedler i vel 20 år.
Hovedprinsippene i maskinell opptelling av stemmesedler er de samme i dag som i den spede begynnelse. Ansvaret for valggjennomføringen ligger hos valgstyret i den enkelte kommune og fylkeskommune. Gjennomføring av valg er nedfelt i lov og forskrift, og består av mange detaljerte oppgaver der nøyaktighet, kvalitetssikring og sikkerhet er særdeles viktig. Telling av stemmesedler er en av oppgavene. 

Sikri ønsker med sine leveranser til maskinell opptelling av stemmesedler å bidra slik at opptellingen kan skje på en trygg , effektiv og sikker måte med tillit i befolkningen. 
Våre konsulenter har lang og bred erfaring med denne type leveranser. Leveranseapparatet bygger på velfungerende og kjente rutiner. Vi har erfarne teknikere som er lokalisert over hele landet. Alle konsulentene og teknikerne har vært igjennom en grundig opplæring og vi har de beste ekspertene innenfor skanning med ressurser fra PixEdit. 

Ønsker du tilbud på godkjent skanner? Sjekk ut mulighetene vi tilbyr.

Kontakt oss her

Tjenestens innhold

Noark5-arkiv

Oppdragene utføres hos kunden og innenfor smittevernreglene

Vi bidrar med installasjon og test av EVA Skanning

Skannermodellene som støttes ved årets Stortingsvalg er Canon DR-G2110 og Canon DR-G2140

Alle leveransene planlegges i lys av COVID-19 og i tett dialog med både kunde og Valgdirektoratet

Det blir utført skannerteknisk gjennomgang

Alle våre medarbeidere har gjennomført leveransen ved tidligere valgår. Alle følger samme rutiner

Utfører både kontrollert fjernsupport og On-site support

Alt av utstyr blir testet slik at kunden er trygg på at oppsettet fungerer

God kjennskap til prosessen i og oppbygging av skannelokalet