<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1105800979812428&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Elements Møtemodul - Tips og Triks

MS Teams
Tirsdag 27. september kl 09:00 - 11:00

Nettkurs | I dette kurset deler vi tips og triks som kan være nyttige for en utvalgssekretær å vite om | Pris kr 2 000,-

Elements Arkivar for eByggesak

MS Teams
Onsdag 19. oktober kl 09:00 - 10:30

Nettkurs | Vi vil i dette nettkurset ta for oss viktig funksjonalitet for arkivarer som mottar byggesøknader | Pris kr 2 000,-

Sikker sladding med PixView/PixEdit Desktop

MS Teams
Tirsdag 25. oktober kl 10:00 - 11:00

Nettkurs | Bli trygg på hvordan du skjermer informasjon ved innsyn | Pris kr 1500 pr deltaker

Elements eByggesak - Avanserte funksjoner

MS Teams
Mandag 7. november kl 09:00 - 11:30

Nettkurs | Vi vil i dette nettkurset ta for oss viktig søkefunksjonalitet for saksbehandlere, arkivarer og superbrukere som jobber i eByggesak | Pris kr 2 500,-