<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1105800979812428&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Bedre rutiner for kassasjon

MS Teams
Tirsdag 7. desember kl 9:00 - 11:00

Nettkurs | Kr 2000,- | En god bevarings- og kassasjonsplan hjelper virksomheten med rutiner rundt kassasjon.I dette nettkurset skal vi se nærmere på hva kassasjon er, hvordan bevaringsplanen ivaretas og hvordan du kasserer i Elements.