<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1105800979812428&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Elements leder/saksfordeler

MS Teams
Onsdag 8. februar kl 9:00 - 11:30

Nettkurs | I dette nettkurset går vi gjennom funksjonalitet særlig myntet på det å være leder og saksfordeler | Pris kr 2 500,-

Sikker sladding med PixView/PixEdit Desktop

MS Teams
Torsdag 9. februar kl 9:00 - 10:00

Nettkurs | Bli trygg på hvordan du skjermer informasjon ved innsyn | Pris kr 1500 pr deltaker

Elements arkivar

MS Teams
Tirsdag 14. februar kl 9:00 - 11:30

Nettkurs | Vi vil i dette nettkurset ta for oss grunnleggende funksjonalitet for arkivar | Pris kr 2 500,-

Tilsyn og ulovlighetsoppfølging i Elements eByggesak

MS Teams
Torsdag 16. februar kl 9:00 - 11:00

Nettkurs | Kom i gang med effektiv ulovlighetsoppfølging og tilsyn med Elements eByggesak. Lær hvordan nye standard arbeidsflyter kan tilpasses deres rutiner og regelverk | Pris kr 2 000,- pr deltaker