<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1105800979812428&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nettkurs | 19. mai, kl. 10:00 - 11:00 | Pris: 1500,-

Nettkurs Arkivsystemet tar ikke ferie! Gjør du?

Det nærmer seg sommerferie og du har sikkert mottatt alle ferieønsker fra dine kolleger dersom du er leder. Arkivsystemet er blant kjernesystemene til en virksomhet. Det betyr at veldig mange av arbeidsprosessene skal innom dette systemet. Systemet kan ikke ta sommerferie. 

Det kan alltid være en utfordring å organisere og sikre driften i en feriesituasjon. Vi deler erfaringer, tips og triks for å sikre at alle sammen kan få en rolig sommerferie, inkludert arkivlederen. 


Dette får du vite mer om:

  • Hvordan organisere ferieavviklingen i arkivet?
  • Hvem må læres opp og til hva?
  • Hvilke arbeidsoppgaver kan automatiseres og dermed utføres 24:7 også i ferier?

Nettkurset passer for alle som har ansvar for arkivet i virksomheten, både arkivpersonell og arkivleder. Det er også egne for virksomhetsledere generelt. 

 

Nettkurset foregår over MS Teams, onsdag 19. mai kl. 10:00 - 11:00.
Deltakelse på kurset koster kr 1500 per deltaker.
Faktura sendes ut i etterkant av kurset.

 

Velkommen til nettkurs i Arkivsystemet tar ikke ferie! Gjør du?

Registrer deg her: