<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1105800979812428&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nettkurs | 24. september, kl. 09:00 - 11:00 | Pris: 2000,-

Hvordan kan ESA ivareta bevarings- og kassasjonsplanen?

Et arkiv skal bevares for å gi generasjoner etter oss kunnskap om vår tid. Samtidig hverken kan eller bør en virksomhet bevare alt arkivmateriale for ettertiden. En god utarbeidet bevarings- og kassasjonsplan skal hjelpe virksomheten med rutiner rundt kassasjon. Men hvordan kan en slik plan integreres i ESA?

På dette nettkurset vil vi først se nærmere på begrepene bevaring og kassasjon, hva dette innebærer for virksomheten samt hvilke lovverk og forskrifter man bør kjenne til.

Hovedfokuset på kurset er å vise hvordan ESA er et nyttig verktøy for at virksomheten kan foreta korrekt kassasjon. Vi vil gjennomgå hvordan en bevarings- og kassasjonsplan skal registreres i ESA, samt gå grundig igjennom de ulike metodene man kan registrere kassasjon på i ESA. Vi vil ta for oss hvilke kassasjonskoder som ligger i ESA samt hvordan dette skal registreres og hva det innebærer å sette kassasjon på enten sak, journalpost eller dokument.

Til slutt vil vi se på hva som skjer ved selve kassasjonen og vise Sikri sin applikasjonen for sletting.

Det åpnes opp for spørsmål i løpet av kurset.

Nettkurset er for deg som har utarbeidet eller skal utarbeide en bevarings- og kassasjonsplan og som ønsker å iverksette planen i ESA.

 

Nettkurset foregår over Zoom. Torsdag 24. september kl. 09:00 - 11.00.

Pris: 2000,- 

 

Velkommen til nettkurs om bevaring og kassasjon i ESA!

Registrer deg her: