<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1105800979812428&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SIKRI_hovedlogo_hvit+galaksegrønn_RGB@2x
man-with-ipad@2x

Elements Møte - det digitale økosystem for politiske møter

Kursbeskrivelse

Samhandling mellom administrasjon og politiker er helt sentralt i offentlig forvaltning. Derfor har vi i Sikri høyt fokus på at prosessene skal henge sammen og sikre et godt digitalt økosystem for møtebehandling. 

I administrasjonen er det mange som deltar i forberedelser til møtene med saker som skal klargjøres. Møtesekretæren er den som syr det hele sammen og sikrer at øverste administrative og politiske ledelse får den oversikten de trenger før møtepapirene kan sendes til politikerne og legges ut for offentligheten. 

Kurset foregår over to dager. Vi anbefaler å delta på begge dagene, men det er også anledning for å være med på kun en av kursdagene. Kurset tar for seg hva som gjøres av de ulike rollene før, under og etter et møte.

Deltakelse på begge kursdagene har en kostnad på kr 4000, og deltakelse ved ett kurs koster kr 2000. Faktura sendes ut i etterkant av kursene. 

Program

Elements Møte - Før møtet

 

Dato: Tirsdag 3. november

Tidspunkt: kl. 09:00 - 12:00

Kurset er ment for deg som er systemansvarlig, møtesekretær, saksbehandler og arkivar.

 

Konfigurering og tilpasninger
På dag 1 av kurs i møtemodulen vil vi gå igjennom de konfigureringene og tilpasningene som er nødvendig for å kunne sette opp et møte. Vi vil se nærmere på hvilke oppgaver de ulike rollene i Elements har i forbindelse med et møte samt ta for oss hvilke faste grunnlagsdata som må på plass.

Oppsett og forarbeid
Vi vil også gå igjennom hvilke forberedelser som må gjøres før et møte i saksbehandlermodulen. I tillegg vil vi se på Elements sin løsning for papirløse møter, FirstAgenda. Løsningen er utviklet av FirstAgenda, og de blir med i kurset og viser hvordan politikeren arbeider med sine forberedelser digitalt, og hva de kan gjøre i Agenda Live i forkant av selve møtet.

Emner som blir gjennomgått:

 • Dokumentmaler for møtemodulen.
 • Utvalgstyper.
 • Arkivdel og arkivkode.
 • Registrering av politiske partier og medlemmene i utvalg.
 • Opprette utvalg.
 • Opprettelse av et møte og dokumenter til møtet.
 • Generering av faste medlemmer.
 • Flytte eller avbryte et møte.
 • Saker i køliste og overføring til sakskart.
 • Produsere og publisere møteinnkalling.
 • Publisere en u.off. sak i en dagsorden.
 • Håndtere at en deltaker ikke kan se en enkelt sak i sakslisten (inhabilitet).
 • Legge til deltakere i utvalg.

Elements Møte - Under og etter møtet

 

Dato: Torsdag 5. november

Tidspunkt: kl. 09:00 - 12:00

Kurset er ment for deg som er saksbehandler, møtesekretær og arkivar.

 

På dag 2 av kurs i møtemodulen går vi igjennom hvilke oppgaver som det er nødvendig å utføre under selve møtet, samt se på de ulike scenariene ved behandling av en sak.

Vi vil i tillegg gå igjennom de oppgavene som må gjøres etter at møtet er ferdig, samt hva som må gjøres etter at møteprotokollen er godkjent.

FirstAgenda er med på kurset i dag også, og vil vise hvordan avviklingen av møtet foregår i Agenda Live, prosessen videre i Agenda Live etter at møtet er avsluttet, samt hvordan protokollen til slutt gjøres tilgjengelig for møtedeltakerne i FirstAgenda.

Emner som blir gjennomgått:

 • Korrigering av fremmøte.
 • Protokollere vedtak i saksprotokoll.
 • Legge inn nye saker som meldes under møtet.
 • Melde sak opp til nytt møte.
 • Produsering av møteprotokoll.
 • Opprette protokollutdrag og vedtak.
 • Lage samlet saksfremstilling.
 • Partsbrev og melding om vedtak til parter i saken.
 • Oppfølging av vedtak for leder og saksbehandler.
 • Predefinerte søk og rapporter for vedtaksoppfølging.
 • Tilrettelegge forslag som er kommet inn.
 • Gjennomføre voteringer.
 • Vise forslag og resultater av voteringer i storskjerm og på nett.
 • Administrere talerlisten.
 • Vise mulighet for videomøte.

Registrer deg for nettkurset her:

Praktisk informasjon

 • Nettkurset blir arrangert over Zoom, og du vil motta en personlig lenke til nettkurset på e-post. Det er ikke behov for nedlasting av programvare, man kan følge kurset fra nettleser.
 • Deltakelse på begge kursdagene har en kostnad på kr 4000. Deltakelse ved ett kurs har en kostnad på kr 2000. Faktura sendes ut i etterkant av kursene. 
 • Du vil motta presentasjonen og andre ressurser som blir referert til under kurset på e-post i etterkant.
 • Avmelding må skje 24 timer før nettkurset starter og vi setter pris på en beskjed.
 • Kontakt: post@sikri.no