<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1105800979812428&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nettkurs | 9. juni, kl. 12:00 - 14:00 | Pris: 2000,-

Nettkurs Automatisering av mottak av elektroniske byggesøknader

Både profesjonelle aktører og privatpersoner kan sende inn digitale byggesøknader gjennom standardiserte løsninger. Når kommunen har eget fagsystem for byggesak slik som Elements eByggesak, kan søknadene hentes inn 100 % automatisk og helt frem til byggesaksavdelingen. 

Vi i Sikri jobber sammen med tilbydere av elektroniske byggesøknadsløsninger, DiBK og KS slik at mottaket av søknadene kommer helt frem til saksbehandler i Elemenets eByggesak. Har din kommune ikke tatt løsningen i bruk enda? Ta dette kurset og kom i gang!


Dette får du vite mer om:

  • Hva må utføres for å få importen helt automatisk og helt frem til byggesaksbehandler?
  • Hvem gjør hva av dere og oss?
  • Hvilke muligheter ligger foran oss i det videre samspill mellom dere kommuner, DiBK, KS og oss i Sikri?
  • Hvilke gevinster kan dere hente ut med å ta løsningen i bruk?
  • Hvordan håndterer du søknader som ikke sendes inn gjennom den nye byggsøknadsløsningen?

Nettkurset passer for systemadministrator av Elements eByggesak, byggesaksleder, byggesaksbehandler og arkivpersonell. 

 

Nettkurset foregår over MS Teams, onsdag 9. juni kl. 12:00 - 14:00.
Deltakelse på kurset koster kr 2000 per deltaker.
Faktura sendes ut i etterkant av kurset.

 

Velkommen til nettkurs Automatisering av mottak av elektroniske byggesøknader! 

Registrer deg her: