<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1105800979812428&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nettkurs | 22. september kl. 12:00 - 14:00 | Pris: 2000,-

Nettkurs i Elements arbeidsflytmotor

Et effektivt saksbehandlingsverktøy er både rollebasert og prosessorientert. Den enkelte i virksomheten kan holde fokuset på sine arbeidsoppgaver og ha faste milepæler og sjekklister i systemet. 

Elements sin arbeidsflytmotor gir deg og din virksomhet mulighet til å lage arbeidsflyter som passer nøyaktig til det virksomheten produserer av tjenester. I dette kurset lærer vi deg hvordan du kan lage gode arbeidsflyter for å effektivisere saksbehandlingen i din virksomhet


Dette får du vite mer om:

  • Hvilke arbeidsoppgaver egner seg til en arbeidsflyt?
  • Hvem i organisasjonen bør involveres når arbeidsflytmaler skal lages?
  • Hvilke oppgavetyper har du tilgang til i Elements?
  • Hvordan henger oppgavetypene sammen med beslutningspunkter, opprettelse av brev, faste mottakere og behandling i utvalg?
  • Hvordan automatisere igangsettelsen av en arbeidsflyt ved mottak av et digitalt skjema?

Nettkurset passer for alle som jobber med saksbehandling og arkivering i Elements Sak/Arkiv og som ønsker å se hvilke muligheter systemet har. Det er en fordel å ha noe kjennskap til systemadministrasjon i løsningen. 

 

Nettkurset foregår over MS Teams, onsdag 22. september kl. 12:00 - 14:00.
Deltakelse på kurset koster kr 2000 per deltaker.
Faktura sendes ut i etterkant av kurset.

 

Velkommen til nettkurs i Elements arbeidsflytmotor!

Registrer deg her: