<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1105800979812428&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nettkurs | 11. mars, kl. 09:00 - 11:00 | Pris: 2000,-

Nettkurs i Elements godkjenning

I tett dialog med ulike virksomheter har vi gjort endringer i hvordan godkjenningsprosessen fungerer i Elements Sak/Arkiv og Elements eByggesak. Endringene forenkler og forbedrer prosessen i en hverdag der saksmengden øker og loggføring er sentralt for de handlinger vi gjør. 

Kurset vil gi deg opplæring i hvordan den nye godkjenningsprosessen fungerer. 


Dette får du vite mer om:

  • Hvordan er den nye godkjenningsprosessen bygget opp?
  • Hvilke bokmerker kan benyttes i dokumentmalene og hvilke effekter har disse?
  • Hva skal saksbehandler gjøre når han eller hun skal sende til en eller flere godkjennere?
  • Når får hver leder saken til godkjenning, forskjellen mellom sekvensiell og parallell behandling. 
  • Hva skjer dersom en leder ikke godkjenner?
  • Kontroll og ekspedering digitalt.
  • Hvordan endre en godkjenner og hva skal til for å slette evt. feilregistrerte godkjennere?

Nettkurset passer for alle som jobber med saksbehandling og godkjenning i Elements Sak/Arkiv og Elements eByggesak. Den første delen er spesielt tiltenkt systemansvarlig i løsningene. 

 

Nettkurset foregår over MS Teams, torsdag 11. mars kl. 09:00 - 11:00.
Deltakelse på kurset koster kr 2000 per deltaker.
Faktura sendes ut i etterkant av kurset.

 

Velkommen til nettkurs i Elements godkjenning!

Registrer deg her: