<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1105800979812428&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nettkurs | 20. april, kl. 09:00 - 11:00 | Pris: 2000,-

Nettkurs i Elements tilleggsattributter

Virksomhetsspesifikke metadata i arkivet gir større grunnlag for å forstå hva saken dreier seg om. Innholdet er helt naturlig i saksbehandlingsprosessen og gjør at Sak/Arkiv blir mer enn et arkiv. Vi viser deg hvilke muligheter som finnes i Elements med bruk av tilleggsattributter. 

Kurset vil gi deg opplæring i hvordan du og din virksomhet kan opprette og bruke tilleggsattributter som en del av saksbehandlingen, ved rapportering og hvordan man kan motta data fra andre fagsystemer og bevare virksomhetsspesifikke metadata. 


Dette får du vite mer om:

  • Hva er tilleggsattributter?
  • På hvilke nivåer kan man benytte disse?
  • Hvordan opprette gode søk og rapporter som inkluderer tilleggsattributter?
  • Hvordan flette innhold fra tilleggsattributtene inn i brev og vedtak?
  • Hvordan benytte tilleggsattributter ved mottak av data fra andre systemer, illustrert med bruk av skjemaintegrasjon?

Nettkurset passer for alle som jobber med saksbehandling og arkivering i Elements Sak/Arkiv og som ønsker å se hvilke muligheter systemet har. Det er en fordel å ha noe kjennskap til systemadministrasjon i løsningen. 

 

Nettkurset foregår over MS Teams, tirsdag 20. april kl. 09:00 - 11:00.
Deltakelse på kurset koster kr 2000 per deltaker.
Faktura sendes ut i etterkant av kurset.

 

Velkommen til nettkurs i Elements tilleggsattributter!

Registrer deg her: