<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1105800979812428&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nettkurs | 7. desember kl. 9:00 - 11:00 | Pris: 2000,-

Bedre rutiner for kassasjon

Et arkiv skal bevares for å gi generasjoner etter oss kunnskap om vår tid. Samtidig kan ikke en virksomhet ta vare på alt sitt arkivmateriale for evig. En god bevarings- og kassasjonsplan hjelper virksomheten med rutiner rundt kassasjon. 

I dette nettkurset skal vi se nærmere på hva kassasjon er og hvorfor det er viktig å gjøre kassasjon korrekt. Vi vil vise hvordan bevaringsplanen ivaretas og hvordan du kasserer i Elements.  Du får høre mer om:

  • Hva sier lovverket?
  • Kassasjon i kommune og stat
  • Krav til bevarings- og kassasjonsplan – hvordan utarbeide?
  • Kassasjonsmodul og konfigurasjon
  • Bruk av ordningsverdi og dokumentkategori i Elements

Nettkurset er for deg som utarbeider bevarings- og kassasjonsplaner og som arbeider med kassasjon i Elements.

Nettkurset foregår over MS Teams, tirsdag 7. desember kl. 9:00 - 11:00.
Deltakelse på kurset koster kr 2000 per deltaker.
Faktura sendes ut i etterkant av kurset.

Velkommen til nettkurs!

Registrer deg her: