<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1105800979812428&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Gratis webinar | 11. mai kl. 10:00 - 10:30

Personvern og IKT sikkerhet i helsesektoren

Personvern og IKT sikkerhet i helsesektoren er veldig viktig for at vi mennesker skal kjenne oss trygge på at data ikke skal komme på avveie. Dette arbeidet krever riktig kompetanse og riktige verktøy. 

På dette webinaret vil Kjetil Odin Johsen vise hvordan personvernet i helsesektoren kan løses på en automatisert og selvbetjent måte, fra utarbeidelse av protokoller, personvernerklæringer, innsyn og rettigheter, samt sikkerhet og databehandlere.

Johnsen har erfaring fra både kommunal sektor og fra sykehus og kraftsektoren med innføring av personvernsystemer og ROS analyser. Webinaret vil bli svært praktisk lagt opp, med nyttige eksempler. Passer for avdelingsleder, IKT, kvalitetsledere, personvernombud med flere.

Dette vil du lære mer om: 

  • Hvilke regler skal etterleves?
  • Hvilke verktøy kan benyttes?
  • Hva kan automatiseres?
  • Hvordan gjennomføre oppgavene i praksis?

Velkommen til gratis webinar om personvern og IKT sikkerhet i helsesektoren. 

Webinaret gjennomføres på MS Teams, det sendes ut lenke etter påmelding.

Registrer deg her: