Last ned produktark:

Arkivarens årshjul

Daglig arkivarbeid blir styrt av lover, forskrifter og organisasjonens interne rutiner. Fokus for mesteparten av oppgavene er på daglig drift og det er derfor fort gjort å bli oppslukt av hverdagen og å prioritere etterslep.

Årshjulet skal kunne hjelpe arkivleder å prioritere oppgaver, koordinere ressurser, delegere og strukturere oppgaver og ikke minst planlegge et stykke fremover i tid.


Dette produktarket gir deg innsikt i blant annet:

  • Hva er et årshjul?
  • Tjenester vi tilbyr
  • Hvordan komme i gang?

Last ned produktarket her: