Last ned produktark:

Elements e-læring

Trygge ansatte med riktig kompetanse i bruk av en ny løsning vil gi raskere gevinstrealisering av et nytt produkt. Tidlig opplæring av brukerne er nødvendig for å få dette til. Samtidig må kunnskap holdes ved like, for i en travel arbeidsdag husker man kanskje ikke alt man lærte i oppstarten.

Produktarket består av:

  • Hva slags verdi e-læring har for virksomheten
  • Gevinster med denne type opplæring
  • Hvordan komme i gang

Last ned produktarket her: