Last ned produktark:

Elements Innsynskrav

Offentlighetsloven setter klare krav til hvilke innsynsrettigheter vi innbyggere har. Alle saksdokumenter som kommer inn til eller blir framlagt for et offentlig organ, eller dokumenter som organet selv har opprettet, er offentlige og åpne for innsyn dersom ikke annet følger av lov eller forskrift. Saksbehandling av innsyn må være både effektivt og ha høy kvalitet. 

I dette produktarket kan du lese om hvordan du: 

  • Automatiserer import og saksbehandling av innsynskrav
  • Sikrer likebehandling
  • Sladder informasjon som skal være unntatt offentlighet
  • Utnytter einnsyn.no sammen med Elements Publikum

I sammen sikrer vi fremtiden! 

Last ned produktarket her: