<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1105800979812428&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Last ned produktark:

Økosystem for møtebehandling

Møte og utvalgsbehandling for offentlige virksomheter er kompleks i forhold til hvor mange roller og parter som er involvert. De ulike rollene har ulike oppgaver og skal løse sin del av jobben på en effektiv og god måte. Hver og en trenger sin arbeidsflate og samtidig skal jobben henge godt sammen.

I sammen med vår partner, FirstAgenda, tilbyr vi et helhetlig og godt økosystem for møtebehandling.

Produktarket består av:

  • Hva økosystemet består av
  • Gevinster du og din virksomhet vil oppnå
  • Hvordan komme i gang

Last ned produktarket her: