<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1105800979812428&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Last ned produktark:

ExerCrises øvingsverktøy

I dette produktarket viser vi hvordan øvelser innen blant annet personvern og beredskap kan gjennomføres med bruk av vår digitale løsning. Du får også en innføring i hvordan din virksomhet kan få digital støtte til å møte alle kravene i personopplysningsloven.. 

Produktarket består av:

  • ExerCrises øvingsverktøy
  • Sureway personvern
  • Whatif ROS analyseverktøy
  • CoverYa sjekklisteverktøy

Last ned produktarket her: