<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1105800979812428&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Last ned produktark:

Klart språk i praksis

Et klart språk er avgjørende for å gi innbyggerne og næringslivet en god brukeropplevelse i møte med det offentlige. Og ikke minst vil et klart språk spare det offentlige for mye unødvendig tids- og pengebruk. 

I innbyggerundersøkelsen for 2019 oppga en av tre innbyggere at de sliter med å forstå informasjonen fra det offentlige. Dette viser at det gjenstår mye arbeid, selv om klarspråk etter hvert har blitt et innarbeidet prinsipp. 

Vi hjelper dere i gang. Les mer om:

  • Hvorfor "Klart språk" prosjekt?
  • Hva inneholder et slikt prosjekt?
  • Hvilke gevinster vil det gi?

Last ned produktarket her: