Last ned produktark:

Elements Lekdommer

Elements Lekdommer - en landsdekkende webbasert løsning for kommuner i forbindelse med valg, ajourhold og fritaksbehandling av meddommere i tingretten og meddommer og lagrettemedlemmer i lagretten. I tillegg kan man foreslå å registrere skjønnsmenn, jordskiftemeddommere og forliksrådsmedlemmer.

Produktarket består av:

  • Hva er løsningen, og hvordan fungerer den?
  • Gevinster og nytteverdier ved bruk
  • Viktige funksjonaliteter 

Last ned produktarket her: