Last ned produktark:

Opplæring i Elements

Et nytt system krever ny kunnskap, rutiner og arbeidsprosesser. For at implementeringen skal bli en suksess, er det viktig at de ansatte blir trygge i
bruk av løsningen. Tidlig opplæring i systemet er en av nøkkelfaktorene for å lykkes. Samtidig er jevnlig kompetanseheving etter at systemet er tatt i bruk
avgjørende for at virksomheten hele tiden skal ha trygge ansatte med riktig kompetanse, rutiner og arbeidsprosesser. Først da kan virksomheten oppnå
raskt ønsket gevinstrealisering av sitt prosjekt.

Produktarket består av:

  • Beskrivelse av innholdet i opplæringen
  • Type kurs
  • Hvordan komme i gang

Last ned produktarket her: