Last ned produktark:

Opplæring i Elements

Et nytt system krever ny kunnskap, rutiner og arbeidsprosesser. For at implementeringen skal bli en suksess, er det viktig at de ansatte blir trygge i bruk av løsningen. Tidlig opplæring i systemet er en av nøkkelfaktorene for å lykkes. Samtidig er jevnlig kompetanseheving etter at systemet er tatt i bruk avgjørende for at virksomheten hele tiden skal ha trygge ansatte med riktig kompetanse, rutiner og arbeidsprosesser. Først da kan virksomheten oppnå
raskt ønsket gevinstrealisering av sitt prosjekt.


Vi i Sikri tilbyr flere former for kurs og læring i Elements. De kan brukes til ulike tider, enkeltvis eller i kombinasjon. Vår erfaring er at når virksomheten kombinerer flere av våre undervisningsformer, vil de få trygge og kunnskapsrike brukere av Elements som tidlig kan utnytte løsningen
til det fulle.

Produktarket består av:

  • Fordeler med ulike opplæringsformer og investering i opplæring.
  • Innholdet i opplæringen.
  • Hvordan kurspakkene fungerer.
  • Muligheter med e-læring og spillsimuleringstrening.
  • Hvordan komme i gang. 

Last ned produktarket her: