Last ned produktark:

Personvernombud

I løpet av livet vil hver og en av oss ha kontakt med det
offentlige og legge igjen opplysninger om oss seg selv i ulike løsninger
for tjenester som tilbys. Personopplysninger eies av innbyggerne selv
og virksomheter har et ansvar for at opplysningene ikke kommer på
avveie.

Ivaretakelse av personvernet er en av mange viktige sentrale
oppgaver for offentlige og private virksomheter.
Personvernombudet er en pådriver og rådgiver for å følge opp
personvernarbeidet.

Ombudet bidrar til samhandling med kommunale, offentlige
og private virksomheter. Personvernombudet har inngående
kompetanse om personvernregelverket (GDPR) og god forståelse
om behandlingsaktiviteter, IT systemer, informasjonssikkerhet og
personvernbehovene i virksomheten.

For kommunale og offentlige virksomheter er personvernombud en
lovpålagt rolle.

Produktarket består av:

  • GDPR prinsipper
  • Fordeler med innleid personvernombud
  • Hvordan personvernombud fungerer

Last ned produktarket her: