Last ned produktark:

Elevmapper tilpasset et fullelektroniskarkiv

Sikri har dyktige rådgivere som kan bistå dere i arbeidet
med å etablere forsvarlige arkiv- og dokumentasjonsrutiner når dere går fra papirbaserte til elektroniske elevmapper.

Vi kan bistå dere med å etablere og/eller endre rutinene
fra papirbaserte- til elektroniske-rutiner. Våre rådgivere har solid og bred erfaring fra håndtering av skole- og elevdokumentasjon.

Sentrale områder: 

  • Hva skal arkiveres?
  • Hvordan forholder man seg til flere fagsystemer?
  • Hvordan integrere løsningene best?

Last ned produktarket her: