Last ned produktark:

Fullelektronisk dokumentbehandling

De fleste kommuner og statlige virksomheter har i dag et nesten fullelektronisk arkiv parallelt med at papirarkivet også opprettholdes på enkelte områder. Nå er tiden moden for at man går over til fullelektronisk saksbehandling og arkivering.

Vi kan bidra med: 

  • Sertifiserte prosjektledere
  • Erfarne rådgiver med arkivfaglig utdannelse og realkompetanse
  • Fasilitering av endringsprosesser

Last ned produktarket her: