Last ned produktark:

Gevinstrealisering ved innføring av nye digitale verktøy

Det er i samspillet mellom digitale løsninger og mennesker at
gevinstene skapes. Vi trenger gode verktøy og vi trenger kompetanse til å bruke disse verktøyene på en måte som gir virksomhetene merverdi i form av økt tjenestekvalitet og økonomiske gevinster.

Sentrale områder: 

  • Prosjektgjennomføring og beste praksis
  • Målanalyser og Interessentanalyse
  • Fasilitering av endringsprosesser

Last ned produktarket her: