<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1105800979812428&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Last ned produktark:

Personalmapper tilpasset et fullelektroniskarkiv

Sikri har dyktige rådgivere som kan bistå dere i arbeidet
med å etablere forsvarlige arkiv- og dokumentasjonsrutiner når dere går fra papirbaserte til elektroniske personalmapper.

Vi hjelper dere med overgang til fullelektroniske personalmapper. Vi kan bistå dere med å etablere og/eller endre rutinene fra papirbaserte- til elektroniske rutiner. Våre rådgivere har solid og bred erfaring fra håndtering
av personaldokumentasjon.

Sentrale områder: 

  • Hva skal arkiveres?
  • Hvordan forholder man seg til andre fagsystemer?
  • Hvordan integrere løsningene best?

Last ned produktarket her: