Last ned produktark:

Sikri SheRPA

I mange organisasjoner gjøres det daglig rutineoppgaver for eksempel tilknyttet Elements som fra brukeren sitt ståsted kan oppleves lite verdiskapende og kjedelig. Vi ser at Robotic process
automation (RPA) teknologi kan automatisere disse oppgavene. Slik at den ansatte kan bruke tiden på andre oppgaver.

Produktarket består av:

  • Hva kan SheRPA gjøre?
  • Brukeropplevelse
  • Gevinster
  • Hvordan komme i gang?

Last ned produktarket her: