Last ned produktark:

Universell utforming av dokumentmaler

Det er tydelige krav til det offentlige om tilgjengelighet i digitale løsninger. For å oppfylle de nye kravene vil det være behov for å gjennomgå gamle dokumentmaler, gjøre eventuelle forbedringer eller lage nye maler som sørger for riktig formattering.

Sikri har lang erfaring med Office og Elements og god kompetanse på universell utforming og klart språk. Vi kan bistå med å analysere eksisterende maler og lage gode maler som oppfyller krav, ser profesjonelle ut og fletter inn informasjon der det er mulig. Vi tilbyr også kurs og rådgivning slik at dere selv kan opprette maler. 

Last ned produktarket her: