Last ned produktark:

Elements Wizards

Trinnvis veiledet saksbehandling

Sikri møter visjonen om innebygd arkivering, derav forenklet saksbehandling, med enkle veivisere hvor arbeidsprosessen er i hovedfokus.

Elements Wizards vil hjelpe offentlige virksomheter til raskere saksbehandling. Innbyggere og privat virksomhet søker det offentlige om å innvilge tjenester, tillatelser eller tilskudd. For å kunne innvilge søknad må det gjøres avklaringer ut fra kriterier som satt for den aktuelle tjenesten. For eksempel søknad om skjenkebevilling, søknad om koronamidler til næringslivet, søknad om personlig assistent og midler til tiltak for barn og unge m.v.

Produktarket består av:

  • Hva kan dere gjøre med Wizards?
  • Brukeropplevelse
  • Gevinster
  • Hvordan komme i gang?

Last ned produktarket her: