Skip to content
Web HERO header (26)

Lekdommer

Elements Lekdommer

Valg - Ajourhold - Fritaksbehandling

Elements Lekdommer er en landsdekkende webbasert løsning for kommuner i forbindelse med valg, ajourhold og fritaksbehandling av meddommere i tingretten og meddommer og lagrettemedlemmer i lagretten. I tillegg kan man foreslå å registrere skjønnsmenn, jordskiftemeddommere og forliksrådsmedlemmer.

Tett integrert med Folkeregisteret

Elements Lekdommer leveres med en tett integrasjon mot Det sentrale folkeregister i samarbeid med TietoEVRY. Hvert 4. år kan det bestilles vask av kommunens manntall. Kommunens utvalg innenfor perioden vaskes 2. ganger per år. Kommunen kan utføre oppslag mot registeret og sikrer at man til enhver tid har kontroll på at lekdommerne bor i kommunen.

Ekspeder og arkiver

Elements Lekdommer er integrert med Elements Sak-Arkiv gjennom Elements Office Toolbox. Verktøykassen sikrer at kommunen kan ekspedere brev med KS FIKS (SvarUt) og arkivere brev og rapporter fra de mest brukte Office programmer som Word, Excel, Powerpoint, Outlook og SharePoint. 

Fordeler med Elements Lekdommer

Enklere å følge Domstollovens bestemmelser
Maskinell kontroll mot folkeregisteret
Gjenoppnevning av lekdommere
Støtter kommunenes arbeid med å foreslå lekdommere
Kvalitetssikret utvalg fremlegges for kommunestyret
Orienteringsbrev til foreslåtte og valgte lekdommere
Kontrollerer lekdommernes valgbarhet
Kvalitetssikring ved overlevering til Domstol-administrasjonen
Behandling og orientering av fritakssøknader