<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1105800979812428&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
man-with-ipad@2x

Innen 2025 skal man ikke trenge å tenke på arkivering

Dette er utfordringen Arkivverket har gitt oss. En utfordring vi har sammen. Arkivfaget skal bevares, men saksbehandler og leder skal kunne jobbe med tjenesteforvaltning med fokus på de prosessene som gir effekt for innbygger og næringslivet. Korrekt arkivering skjer i bakgrunnen med god overvåking og kontroll av arkivarer. Sammen skal vi sikre fremtiden og bevare fortiden!

Møteplassen for møteplasser
Mange sier at det viktigste med konferanser er å møte andre som jobber med de samme tingene. Vi i Sikri ønsker å lytte til dere kunder, lære av dere slik at våre produkter gir den effekten som forventes. Vi tror også at vi kan lære av hverandre slik at tjenestene til innbyggere og næringsliv blir enda bedre. Vårt Innovasjonsforum sier at de ønsker flere møteplasser. Kom på Sak & Portal og gi oss en skikkelig Kick-Start på dette arbeidet!

Møt noen av våre foredragsholdere

OLAV SKARSBØ

Digitaliseringsdirektoratet

ESPEN SJØVOLL

Avd.direktør - Arkivverket

HALVOR ROSTAD

PL - Kongsbergregionen

INGA STRÜMKE

Manager AI & MI - PwC

MICHAEL P-ROLFSEN

Plan, Bygg & Geodata- KS

MERETHE SJØBERG

Prosjektleder - Sikri

INGER MARIE NATLAND

Rogaland fylkeskommune

BRITT INGER KOLSET

Koordinator - SuksIT

ASTRID ØKSENVÅG

Avdelingsdirektør - KS

ERIK AARSAND

Produkteier einnsyn - Oslo

GJERT INGEBRIGTSEN

Trener - Team Ingebrigtsen

Program 

Møteplassen for læring og deling

 

Tid Detaljer
14:00 Registrering og enkel bevertning
15:00 Inspirasjonsforedrag ved Britt Inger Kolset, Kongsbergregionen

15:30

Gruppearbeid - vi lærer av hverandre
18:00 Egentid
19:30 Middag
  Underholdning

 

 

Plenum - Sammenhengende tjenester og forståelige økosystemer

 

Tid Detaljer
09:00  Velkommen
Nicolay Moulin, CEO, Sikri AS
09:10

Viken viser vei!
Tone Mjøs, Seksjonsleder, Viken Fylkeskommune

09:40 Detaljer kommer
10:10 Arkivverket, 
Espen Sjøvoll
10:40 Digitaliseringsdirektoratet, 
Olav Skarsbø
11:10 KS, 
Astrid Øksenvåg

 

 

Parallellspor fra kl. 13:00 til 16:30

 

Sikri Arkiv - Sammen skal vi bevare fortiden!

13:00

Helsesjekk av arkivet

Nina Farahi, Director Support gir en innføring i hvilke tjenester Sikri tilbyr i forkant av uttrekk

13:30 Rådgivning og hjelp i forkant av uttrekk
14:00 Pause
14:15 Elements Submission og ESA Avlevering
14:45 Søk + og tilgang til historiske data fra Elements og ESA
15:00 Pause
15:30 Ncore - arkivet for din virksomhet!
16:00

DevOps, kontinuerlige leveranser og kvalitet

Silje Hansen, Director Development forteller om hvordan Sikri praktiserer DevOps

 

Offentlig journal og digitale møter i alle faser!

13:00

einnsyn for hele offentlig sektor

Innsikten fra einnsyn bidrar til åpenhet og demokrati i Norge, sier journalist Lars O. Gulbrandsen i Dagbladet. Hvordan kan kommuner og fylkeskommuner ta del i denne løsningen?


Seniorrådgiver Olav Skarsbø fra Digitaliseringsdirektoratet og produkteier av einnsyn i Oslo kommune Erik Aarsand viser vei sammen med Viken Fylkeskommune som er pilot

13:30 Elements Innsynskrav
14:00 Pause
14:15 Elements Publikum
14:45 Anbefalt oppsett og forberedelse i Elements Møte
15:15 Pause
15:30 Digital gjennomføring av møtet med Agenda Live
16:00 Etterbehandling av møtet i Elements

 

Ansvarlig og pålitelig kunstig intelligens!

13:00

Hva er robotisering og kunstig intelligens?

13:30 Hvilke etiske dilemma kan vi se med bruk av moderne teknologi?
14:00 Pause
14:15 Bruk av AI i datafangst til arkivet
14:45 Automatisering av skjematjenesten
15:00 Pause
15:30 Sammenhengende innbyggertjenester
16:00 Sammenhengende innbyggertjenester

 

Sammenhengende tjenester i byggesak - Elements eByggesak en nøkkel!

13:00 Hvilke effekter gir nasjonal kravspesifikasjon til kommunens byggesaksbehandling?
13:30 Fellestjenester BYGG baner vei for digitale byggesaksprosesser
14:00 Pause
14:15 Elements eByggesak i praksis
14:45 eKostra i byggesak
15:00 Pause
15:30 Live demo i byggesaksprosessen
fra A-Å
16:00 Live demo i byggesaksprosessen
fra A-Å

 

16:30 Tradisjonell pølsefest 

19:00 Aperitiff

20:00 Festmiddag og underholdning 

 

 

 

Plenum - Mulighetene i skyen!

 

Tid Detaljer
09:00 

Feel Good

Kunsten å oppdra en verdensmester!

Gjert Ingebrigtsen tar oss med på innsiden av galskapen og genialiteten i Team Ingebrigtsen.

10:00

Mulighetene i skyen

10:40 Pause

 

 

Parallellspor fra kl. 11:00 til 14:00

 

Teknisk drift av Elements Sak-Arkiv

11:00 Teknisk oppbygging av Elements
11:30 Konfigurasjon av Elements
12:00 Tips for daglig drift og vedlikehold
12:30 Lunsj
13:00 Smart bruk av Kibana og Elastich Search
13:30 Pause

 

Cloud - alt litt enklere og raskere!

11:00 Forberedelse fra OnPrem til Elements Cloud
11:30 Sikkerhet i skyen
12:00 Praktisk bruk av Elements i sky
12:30 Lunsj
13:00 Elements eByggesak og andre fagsystemer i skyen
13:30 Pause

 

Nasjonale og kommunale fellesløsninger!

11:00 Adressesøk og muligheter med modernisert folkeregister
11:30 Masterdata og automatisering av brukeradministrasjon
12:00 Nasjonale fellesløsninger
12:30 Lunsj
13: Maskinporten
13:30 Pause

 

Elements - effektiv bruk og nye muligheter!

11:00 Datafangst fra Office
11:30 Datafangst fra Office
12:00 Early Life Services
12:30 Lunsj
13:00 Trening som metode
13:30 Pause

 

ESA - tips og triks og nyheter!

11:00 Nyheter i ESA
11:30 ESA i en helelektronisk verden
12:00 Søk og rapporter i ESA web
12:30 Lunsj
13:00 Hvordan arbeide fullelektronisk på tvers av mange
13:30 Pause

 

Samling i Plenum

14:00 Sammen sikrer vi fremtiden og bevarer fortiden!

Avslutningsforedrag ved Anne Mette Havaas, Director Product & Marketing om Sikri sine betraktninger til arkivets fremtid. 

 

 

 

Praktisk informasjon

  • Thon Hotel Arena, Lillestrøm
  • Sak & Portal 2020 var originalt i mai, men har blitt flyttet til september 
  • Ny dato: 27. - 29. september

Vi tror på partnerskap og Privat - Offentlig samarbeid!

Våre partnere

CUsersAnneMetteHavaasPicturesAttensi-1
CUsersAnneMetteHavaasPicturesdigitaliseringsdirektoratet
CUsersAnneMetteHavaasPicturesNorkart-1
CUsersAnneMetteHavaasPicturesKS
CUsersAnneMetteHavaasPicturesProkom
CUsersAnneMetteHavaasPicturesPixedit