<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1105800979812428&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Det digitale hoppet

Det digitale hoppet 2020/2021!

2020 og 2021 er år vi kan se tilbake på der det skjedde store endringer for oss alle. 
Ikke bare i Norge, men hele verden.  

Flere av endringene var litt vonde for oss alle samtidig som andre bidro til at samfunnet på veldig kort tid, nesten i felleskap, gjorde et «digitalt hopp» i positiv retning. I dag er det en selvfølge at vi møtes elektronisk på video enten via PC, iPad eller telefon. Det å jobbe i prosjekter i samhandlingsrom har blitt den nye normalen.

Når vi alle hopper på en gang er det fort å glemme noe. Det siste året har brudd på sikkerhet, dataangrep, brudd på anskaffelser vært ting som har preget mediebildet. I krisen var det flere som snudde seg rundt «krise anskaffet» løsninger der GDPR og personvern plutselig ikke var ivaretatt.

Under året konferanse ønsker vi å rette søkelys på hvordan vi kan benytte eksisterende og ny teknologi i kombinasjon med metodikk for å lage bedre tjenester.  

AI og RPA har de siste årene vært populære begreper som kan hjelpe oss til å jobbe smartere, men spørsmålet er har vi vurdert hva det faktisk innebærer? Kan det være etiske dilemmaer vi står overfor om vi kun vurderer det ut fra et teknisk og resultatmessig ståsted?  

Gjennom våre dager sammen tar vi oss tid til å se på helheten. Hvordan bygge gode tjenester, hva skjedde faktisk de siste to årene og samtidig sette lys på både etiske og sikkerhetsmessige aspekter rundt bruk at teknologien.  

Et utrykk sier kunnskap = makt! Kan vi ut fra det si at riktig bruk av arkiv, dokumenter, informasjon og data i kombinasjon med riktig bruk av teknologi, vil man få makt? 

Vi gleder oss til en spennende konferanse med tid til refleksjon og fokus på tjenester og våre løsninger.  

Møt noen av foredragsholderne på årets konferanse

KJETIL ODIN JOHNSEN

Produktansvarlig og Forretningsutvikler i Sikri

RUNE CARLSEN

Teamleder innen eByggesak og Sak/Arkiv i Sikri

TONJE HOKHOLT NORDLI

Innovatør og Forretningsutvikler i Sikri

INGA STRÜMKE

PhD i partikkelfysikk og forsker på forklarbar kunstig intelligens.

ANNE METTE HAVAAS

Director Product & Marketing i Sikri

Program 

Møteplassen for læring og deling

 

Tid Detaljer
14:00 Registrering og enkel bevertning
15:00

Velkommen til vinterens vakreste eventyr

Nicolay Moulin og Anne Mette Havaas ønsker oss velkommen til Lillestrøm og årets Sak & Portal

15:10

Møt oss i Sikri

Jobb lettere - Lever bedre - hva gjør vi i Sikri for å bidra til dette.

15:40 Vi stikker innom utstillerne og slår av en prat. 
15:50

Introduksjon til tjenestedesign

Sebastian B Hansen er en anerkjent tjenestedesigner som underviser ved NTNU og arbeider til daglig hos Innovasjon Norge. Sebastian vil introdusere tjenestedesign for oss og lede an i workshopene. 

16:20

Workshop tjenestedesign

Vi deler oss inn i grupper og jobber med problemstillinger. Resultatene presenteres fra hver gruppe.

18:00

Egentid, innsjekking

19:30

Vi spiser god mat & underholdning

 

 

Plenum - Det digitale hoppet!

 

Tid Detaljer
09:00  Velkommen
Nicolay Moulin, CEO, Sikri AS
09:15

Introduksjon av dagens programleder

09:20

Den nye normalen

Hva blir "det nye normale" når vi nå har lært oss å bruke teams, zoom og andre samhandlingsplattformer og oppdaget at det fungerer! Og hva skjer når kunstig intelligens, nye disruptive forretningsmodeller og "det som verre er" inntar våre hjemlige arenaer? Det vil professor Arne Krokan ved NTNU og Høyskolen Kristiana,  filosofere over for oss.

09:50

Viken viser vei! 

Viken fylkeskommune satser stort på digitalisering og trygg og sikker automasjon. De har ingen servere i lokalt datarom, men tok spranget ut i skyen med etablering av Norges største fylkeskommune. De forteller oss hvordan de jobber med innovasjon i sammen med premissleverandører som Digdir og KS, og med leverandører som Sikri AS. 

10:20

Tid for en kopp kaffe og besøk til utstillerne. 

10:40

Hvordan kan kunstig intelligens bli tillitsverdig?

Inga Strümke, PhD i partikkelfysikk og forsker på forklarbar kunstig intelligens hos NTNU og Simula, gir oss en innføring i kunstig intelligens og hvordan teknologien kan benyttes på en tillitsverdig måte. Hun peker også på hvilke etiske dilemmaer vi kan møte på når teknologien tas i bruk. 

11:10

Offentlighet versus Rikets sikkerhet

12:00

Lunsj

13:00

Paneldebatt: Privat offentlig innovasjonspartnerskap

Hvordan få privat offentlig innovasjonspartnerskap fra festtaler til løsninger som forbedrer samfunnet?

 

 

Parallellspor fra kl. 14:00 til 16:10

 

Automasjon: 

14:00

Sikri SheRPA

RPA og moderne brukergrensesnitt som er i stadig utvikling, kan gi høy vedlikeholdskostnad for virksomheten. Med Sikri SheRPA møter du en robot som jobber gjennom vårt API. Dermed holdes prosessene stabile og de kan også utføres enda raskere. Vi forteller om hvilke oppdrag Sikri SheRPA har hos flere av våre kunder og hvor enkelt det er å komme i gang. 

14:30 Kaffe og utstillervandring
14:50

AI som sladdeverktøy

Sikker sladding som også er effektivt og gir deg god hjelp til å finne alt som burde sladdes før dokumentet publiseres med en offentlig versjon, det tilbys gjennom PixView. Vår AI modell i løsningen er trent opp til å finne informasjon som svært ofte skal sladdes før tilgang gis ved offentlige innsynsforespørsler. 

15:20 Kaffe og utstillervandring
15:40

Bruk av skjemaløsninger og Wizards 

Automatisering av datafangst har hatt høyt fokus i mange år. Det vi jakter på er både automatisering av selve prosessen, men også fangst av mest mulig metadata slik at saksbehandlingsprosessen blir effektiv og smidig. Kan dette utføres med å forenkle grensesnittet til saksbehandler? Ja, det mener vi er mulig. Kom å se Elements Wizards, et prosessverktøy du bare må ha!

 

Orden i eget hus:

14:00

Kassasjon og uttrekk

Burde ansvaret for arkivplan, bevarings- og kassasjonsplan og plan for personvern forvaltes et sted i organisasjonen? Kan vi da sikre at bevarings- og kassasjonsvedtak opprettes automatisk?  

14:30 Kaffe og utstillervandring
14:50 Hvilken teknologi og når passer den egentlig? Hvilke krav til digital kompetanse må vi ha?
15:20 Kaffe og utstillervandring
15:40 Arkivarens årshjul

 

Kvalitet: 

14:00

 

14:30 Kaffe og utstillervandring
14:50 GDPR - Flipp eller flopp?
15:20 Kaffe og utstillervandring
15:40  

 

Plan og bygg

14:00  
14:30 Kaffe og utstillervandring
14:50 Hva skjer med plansaker?
15:20 Kaffe og utstillervandring
15:40  

 

16:30 Tradisjonell pølsefest 

19:00 Aperitiff

20:00 Festmiddag og underholdning 

 

 

 

Plenum - Et skråblikk på programvareutvikling!

 

Tid Detaljer
09:00 

Jævla drittsystem!

Jonas Söderström er forfatteren bak den populære boken Jævla drittsystem og er en pioner i forståelsen av det digitale arbeidsmiljøet. Han har arbeidet med brukervennlighet i datasystemer siden midten av 1990-tallet, med oppdrag for et stort antall organisasjoner og myndigheter. I 2012 ble han utnevnt til et av medlemmene i den svenske regjeringens arbeidsgruppe for økt brukervennlighet og tilgjengelighet i det digitale området. 

 

10:00

Kaffe og en tur innom utstillerne. 

 

 

Parallellspor fra kl. 10:20 til 12:00

 

Tips og triks

10:20 Elements Sak/Arkiv
11:00 Kaffe og utstillervandring
11:20 Elements eByggesak
12:00 Kaffe og utstillervandring

 

Arkivfloka

10:20 Arkivverket og Digitaliseringsdirektoratet 
11:00 Kaffe og utstillervandring
11:20 Arkivverket og Digitaliseringsdirektoratet 
12:00 Kaffe og utstillervandring

 

Prosjektgjennomføring

10:20 Hvordan sikre god samhandling i et prosjekt?
11:00 Kaffe og utstillervandring
11:20 Hva gir god kultur i et prosjekt?
12:00 Kaffe og utstillervandring

 

IT sporet

10:20 IT sin rolle i en skyleveranse
11:00 Kaffe og utstillervandring
11:20 Integrasjoner og bruk av AI i en skyverden
12:00 Kaffe og utstillervandring

 

Samling i Plenum

12:20 Hvor går reisen nå?

Avslutningsforedrag ved Anne Mette Havaas, Director Product & Marketing og Tonje Hokholt Nordli, Innovatør i Sikri

 

13:00 Lunsj 

14:00 Vel hjem! 

 

 

Praktisk informasjon

  • Thon Hotel Arena, Lillestrøm
  • 21-23. november
  • Det blir sendt ut beskjed i god tid dersom konferansen ikke kan gjennomføres på grunn av COVID-19
  • Les mer om våre tiltak under koronapandemien

Vi tror på partnerskap og Privat - Offentlig samarbeid!

Informasjon om våre samarbeidspartnere kommer