<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1105800979812428&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Nøkkelbånd_GettyImages-966266132_-1

En datadreven offentlig forvalting, hva er egentlig det? 

Digitaliseringshastigheten har vært økende i 2020 når vi alle sammen ble henvist til hjemmekontor og mye av undervisningen har foregått i digitale kanaler. Flere sentrale lovverk er utredet med forslag om økt grad av automatisering og offentlig sektor har fått nye krav til deling av data. Typiske områder vi ønsker å få belyst under konferansen er hvordan ta i bruk AI, RPA, nye løsninger for risikovurdering, gjøre hverdagen lettere for personvernombudet, lage bedre tjenester for innbyggeren innenfor plan- og byggesak, automatisk sikring av personsensitiv informasjon slik at publisering på innsyn kan gjennomføres på en god og trygg måte, fra operatør til kontrollør som arkivar, hvordan bruke spill i trening av nye rutiner og systemer og mye, mye mer. 

Datadrevet innsikt - brukersentrert innovasjon
Vi i Sikri er opptatt av at ny teknologi skal benyttes på en trygg og sikker måte og at vi opplever å ha kontroll over prosessene som mennesker i virksomheten. På årets konferanse ønsker vi å fokusere på automasjon innenfor disse trygge rammene slik at vi kan gi hverandre økt innsikt i de mulighetene teknologien kan gi oss når den benyttes riktig. Samtidig vil vi ta dere med på noen etiske refleksjoner da teknologiske muligheter også kan skape barrierer og problemer som vi gjerne ikke tenkte på før vi startet. 

Møt noen av våre kolleger i Sikri mens du venter på programmet. Det blir publisert forløpende

EIRIK PEDERSEN

COO

ANNE GRETHE HOVDE

Teamleder Fag

KJETIL ODIN JOHNSEN

Product Manager

ANITA ÅSTRØM

Kunderådgiver

RUNE CARLSEN

Teamleder eByggesak

CAMILLA AARDAL

CFO

NICOLAY MOULIN

CEO

MARIUS HOLEN

Utvikler

TONJE HOKHOLT NORDLI

Innovatør

ROBERT VABO

Teamleder Cloud drift

NINA FARAHI

Teamleder Services

Program 

Møteplassen for læring og deling

 

Tid Detaljer
14:00 Registrering og enkel bevertning
15:00  

15:30

 
18:00 Egentid
19:30 Middag
  Underholdning

 

 

Plenum - Tema kommer

 

Tid Detaljer
09:00  Velkommen
Nicolay Moulin, CEO, Sikri AS
09:10

 

09:40 Detaljer kommer
10:10  
10:40  
11:10  

 

 

Parallellspor fra kl. 13:00 til 16:30

 

Tema kommer

13:00

 

13:30  
14:00 Pause
14:15  
14:45  
15:00 Pause
15:30  
16:00

 

 

 

Tema kommer

13:00  
   
14:00  
14:15  
14:45  
15:15 Pause
15:30  
16:00  

 

Tema kommer

13:00

 

13:30  
14:00 Pause
14:15  
14:45  
15:00 Pause
15:30  
16:00  

 

Tema kommer

13:00  
13:30  
14:00 Pause
14:15  
14:45  
15:00 Pause
15:30  
16:00  

 

16:30 Tradisjonell pølsefest 

19:00 Aperitiff

20:00 Festmiddag og underholdning 

 

 

 

Plenum - tema kommer

 

Tid Detaljer
09:00 

Feel Good

 

10:00

 

10:40 Pause

 

 

Parallellspor fra kl. 11:00 til 14:00

 

Tema kommer

11:00  
11:30  
12:00  
12:30 Lunsj
13:00  
13:30 Pause

 

Tema kommer

11:00  
11:30  
12:00  
12:30 Lunsj
13:00  
13:30 Pause

 

Tema kommer

11:00  
11:30  
12:00  
12:30 Lunsj
13:  
13:30 Pause

 

Samling i Plenum

14:00 Tema kommer

Avslutningsforedrag ved Anne Mette Havaas, Director Product & Marketing

 

 

 

Praktisk informasjon

  • Thon Hotel Arena, Lillestrøm
  • 21-23. november
  • Det blir sendt ut beskjed i god tid dersom konferansen ikke kan gjennomføres på grunn av COVID-19
  • Les mer om våre tiltak under koronapandemien

Vi tror på partnerskap og Privat - Offentlig samarbeid!

Informasjon om våre samarbeidspartnere kommer