<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1105800979812428&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Det digitale hoppet

Det digitale hoppet 2020/2021!

2020 og 2021 er år vi kan se tilbake på der det skjedde store endringer for oss alle. 
Ikke bare i Norge, men hele verden.  

Flere av endringene var litt vonde for oss alle samtidig som andre bidro til at samfunnet på veldig kort tid, nesten i felleskap, gjorde et «digitalt hopp» i positiv retning. I dag er det en selvfølge at vi møtes elektronisk på video enten via PC, iPad eller telefon. Det å jobbe i prosjekter i samhandlingsrom har blitt den nye normalen.

Når vi alle hopper på en gang er det fort å glemme noe. Det siste året har brudd på sikkerhet, dataangrep, brudd på anskaffelser vært ting som har preget mediebildet. I krisen var det flere som snudde seg rundt, «krise anskaffet» løsninger der GDPR og personvern plutselig ikke var ivaretatt.

Under året konferanse ønsker vi å rette søkelys på hvordan vi kan benytte eksisterende og ny teknologi i kombinasjon med metodikk for å lage bedre tjenester.  

AI og RPA har de siste årene vært populære begreper som kan hjelpe oss til å jobbe smartere, men spørsmålet er har vi vurdert hva det faktisk innebærer? Kan det være etiske dilemmaer vi står overfor om vi kun vurderer det ut fra et teknisk og resultatmessig ståsted?  

Gjennom våre dager sammen tar vi oss tid til å se på helheten. Hvordan bygge gode tjenester, hva skjedde faktisk de siste to årene og samtidig sette lys på både etiske og sikkerhetsmessige aspekter rundt bruk at teknologien.  

Et utrykk sier kunnskap = makt! Kan vi ut fra det si at riktig bruk av arkiv, dokumenter, informasjon og data i kombinasjon med riktig bruk av teknologi, vil man få makt? 

Vi gleder oss til en spennende konferanse med tid til refleksjon og fokus på tjenester og våre løsninger.  

Møt noen av foredragsholderne på årets konferanse

KJETIL ODIN JOHNSEN

Product Manager, Sikri

RUNE CARLSEN

Manager eByggesak, Sikri

TONJE HOKHOLT NORDLI

Innovatør, Sikri

INGA STRÜMKE

PhD, Simula og NTNU

ANNE METTE HAVAAS

Director, Sikri

NICOLAY MOULIN

CEO, Sikri

NINA FARAHI

Manager, Sikri

OLAV SKARSBØ

Seniorrådgiver, Digdir

STEFFEN SUTORIUS

Adm. dir., Digdir

MARTHE ROSENVINGE

Seniorrådgiver, Arkivverket

HELGE FURUSETH

Ass. direktør, NSM

CATHRIN BLITZNER MØLLER

Seniorrådgiver, Arkivverket

ESPEN SJØVOLL

Avdelingsdirektør, Arkivverket

Program 

Møteplassen for læring og deling

 

Tid Detaljer
14:00 Registrering og enkel bevertning
15:00

Velkommen til vinterens vakreste eventyr

Nicolay Moulin og Anne Mette Havaas ønsker oss velkommen til Lillestrøm og årets Sak & Portal

15:10

Møt oss i Sikri

Jobb lettere - Lever bedre - hva gjør vi i Sikri for å bidra til dette.

15:40 Vi stikker innom utstillerne og slår av en prat. 
15:50

Introduksjon til tjenestedesign

Sebastian B Hansen er en anerkjent tjenestedesigner som underviser ved NTNU og arbeider til daglig hos Innovasjon Norge. Sebastian vil introdusere tjenestedesign for oss og lede an i workshopene. 

16:20

Workshop tjenestedesign

Vi deler oss inn i grupper og jobber med problemstillinger. Resultatene presenteres fra hver gruppe.

18:00

Egentid, innsjekking

19:30

Først litt god mat før underholdning og sosialt samvær. 

 

 

Plenum - Det digitale hoppet!

 

Tid Detaljer
09:00  Velkommen
Nicolay Moulin, CEO, Sikri AS
09:15

Introduksjon av dagens programleder

09:20

Den nye normalen

Hva blir "det nye normale" når vi nå har lært oss å bruke teams, zoom og andre samhandlingsplattformer og oppdaget at det fungerer! Og hva skjer når kunstig intelligens, nye disruptive forretningsmodeller og "det som verre er" inntar våre hjemlige arenaer? Det vil professor Arne Krokan ved NTNU og Høyskolen Kristiana,  filosofere over for oss.

Arne Krokan (professor ved NTNU og Høyskolen Kristiania)

09:50

Viken viser vei! 

Viken fylkeskommune satser stort på digitalisering, og visjonen «Viken viser vei – forståelige tjenester som forbedrer hverdagen til våre brukere» uttrykker fylkeskommunens overordnede mål om å være i front og skal legge vekt på at fylkeskommunen tilbyr bedre tjenester. De forteller oss hvordan de jobber med innovasjon og digitalisering, sammen med andre aktører og partnersamarbeid som f.eks. Sikri.

Anders Aagard Sørby (Digitaliseringsdirektør i Viken Fylkeskommune)

10:20

Tid for en kopp kaffe og besøk til utstillerne. 

10:40

Hvordan kan kunstig intelligens bli tillitsverdig?

Inga Strümke, PhD i partikkelfysikk og forsker på forklarbar kunstig intelligens, gir oss en innføring i kunstig intelligens og hvordan teknologien kan benyttes på en tillitsverdig måte. Hun peker også på hvilke etiske dilemmaer vi kan møte på når teknologien tas i bruk. 

Inga Strümke (NTNU og Simula)

11:10

Offentlighet versus Rikets sikkerhet

Forventninger til innsyn i hvordan offentlige organisasjoner opererer er større enn noen gang. De digitale løsningene tilrettelegges slik at vi som innbyggere enkelt kan få tilgang til informasjon og dokumenter. Hva kan dette bety for sikkerheten i Norge?
Vi ser frem til en spennende samtale og refleksjoner rundt denne utfordringen. 

Steffen Sutorius (Direktør  Digitaliseringsdirektoratet)
Helge Rager Furuseth  (Assisterende direktør Nasjonal sikkerhetsmyndighet)

11:40

Lunsj

12:40

Paneldebatt: Privat offentlig innovasjonspartnerskap

Hvordan få privat offentlig innovasjonspartnerskap fra festtaler til løsninger som forbedrer samfunnet?

 

 

Parallellspor fra kl. 14:00 til 16:10

 

Automasjon: 

14:00

Robotisering av tjenester med Sikri SheRPA

Viken Fylkeskommune og Sikri har jobbet innovativt ved etablering av tjenesten Sikri SheRPA. Hva lærte vi om prosessen? Hva ble sluttprodukt - gevinsten?

Ida Melvold (Viken fylkeskommune), Stefan Sjøgren (Best of Breed) og Tonje Hokholt Nordli (Sikri)

14:30 Kaffe og utstillervandring
14:50

AI og sensitive data

I en arbeidshverdag behandler vi mye sensitive data. Disse må vi ta ekstra hensyn til, også i en krevende arbeidshverdag. Vi ser på hvordan AI kan være et nyttig verktøy i denne sammenheng.

Anders Alvsåker (Sikri)

15:20 Kaffe og utstillervandring
15:40

Raskere og riktig behandling av skjemahendelser

Rike skjema ut mot innbygger legger grunnlag for mulighet til forenkling og automasjon for saksbehandler. Det gir oss mulighet til å tenke nytt rundt brukergrensesnitt. Vi har hentet innspill fra fremtidens innbyggere og utviklere om hvilke krav de har til arbeidsverktøyet.

Anne Mette Havaas (Sikri)

 

Orden i eget hus:

14:00

Bevaring av arkiv

Hvorfor bry seg om rydding, kassasjon og uttrekk nå, når det er så lenge til det blir aktuelt? Det er kun gode grunner til at man har en arkivplan – og desto viktigere at man etterlever de reglene som er satt for å være klar til den dagen arkivet skal overføres til depot. Vi går gjennom hva som bør gjøres av regulært vedlikehold i arkivet, og hvordan vi som jobber med uttrekk og deponering kan være deres støttespillere over en lengre periode fremfor å drive krisehåndtering den dagen det må gjennomføres uttrekk for deponering.

Kristian Strømme (Sikri) og Frank Strøm (Sikri)

14:30 Kaffe og utstillervandring
14:50

Publisering av personvernerklæringer – hvorfor er det viktig og hvordan nå denne milepælen?

Innbyggerne har rett til å vite hvilken informasjon vi har lagret om dem og hvordan vi behandler disse opplysningene. Dette gjøres ved å tilgjengeliggjøre personvernerklæringer. Gode personvernerklæringer er avgjørende for at innbyggere skal kunne benytte sine rettigheter etter personvernlovgivningen til innsyn, retting, sletting mv. En kommune kan ha rundt 200 behandlingsaktiviteter som hver krever en personvernerklæring. I dette foredraget vil vi fortelle om hvordan dere på en best mulig måte kan komme i gang og i mål med dette arbeidet.

Trond Jørgen Hanken (Sikri)

15:20 Kaffe og utstillervandring
15:40

Arkivarens årshjul - hva bør det inneholde og hvordan ta det i bruk?

Daglig arkivarbeid blir styrt av lover, forskrifter og organisasjonens interne rutiner. Fokus for mesteparten av oppgavene er på daglig drift og det er derfor fort gjort å bli oppslukt av hverdagen og å prioritere etterslep. Årshjulet skal kunne hjelpe arkivleder å prioritere oppgaver, koordinere ressurser, delegere og strukturere oppgaver og ikke minst planlegge et stykke fremover i tid.

Inghild Nygård (Sikri)

 

Kvalitet: 

14:00

I samsvar med alle regler på en og samme plattform

 Samsvarsplattformen – en skybasert løsning for å møte lover og forskrifter i en og samme løsning, med EN innlogging, gjenbruk av data og tilpassede dashbord for hver medarbeider. Møter blant annet kravene til kvalitetssystem, internkontroll, personvern, arkivplan, beredskap mv.

Kjetil Odin Johnsen (Sikri)

14:30 Kaffe og utstillervandring
14:50

Kommunedirektøren et dashbord med full oversikt over måloppnåelse og risiko for alle lovene

Internkontroll jamfør §25.1 krever at det gjøres evaluering av etterlevelse og risikovurdering av svært mange lover. Vi har utviklet en løsning der dere selv kan gjøre opp status og utføre risikovurderinger. Alt vises for kommunedirektøren på eget dashbord – som igjen kan presenteres for de folkevalgte og statsforvalteren.

Kjetil Odin Johnsen (Sikri)

15:20 Kaffe og utstillervandring
15:40

Bygg personvern og arkivplan sammen - vi viser hvordan

Arkiv og personvernhører nært sammen. På denne sesjonen vil vi gå gjennom krysningspunktene for personvern (GDPR) og arkivplaner, samt vise løsninger som kan benyttes.

Kjetil Odin Johnsen (Sikri)

 

Plan og bygg:

14:00

eByggesak 3.0

Tidlig 2021 kom en ny og ambisøs versjon av produktspesifikasjonen for eByggesak. Sikri har hatt et travelt år med å implementere ny og forbedre eksisterende funksjonalitet for å gi våre brukere en mer effektiv og brukervennlig opplevelse av eByggesak. Vi gir en statusoppdatering på ny funksjonalitet og hva som kommer. Med oss har vi DiBK som gir sine refleksjoner om veien videre i arbeidet med en fulldigital hverdag for kommune-Norges byggesaksbehandlere.

Hilde Grevskott Larsen (DiBK), Jarle Trydal (Sikri) og Rune Carlsen (Sikri)

14:30 Kaffe og utstillervandring
14:50

Fulldigital byggesaksprosess fra søknadsutfylling til vedtak

Sikri og Ambita legger hodene sammen og viser potensialet som ligger i en fulldigital byggesaksprosess. Vi demonstrerer digital søknadsutfylling og hvordan dette kommer inn i eByggesak, og tenker høyt om uante muligheter for økt gjenbruk av digitale strukturerte data.

Rune Carlsen (Sikri) og Håvard Watland (Ambita)

15:20 Kaffe og utstillervandring
15:40

Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet og Sikri har utfordret hverandre i et ambisiøst utviklingsprosjekt for å realisere automatiseringsgevinster i Elements eByggesak. Arbeidstilsynet sikter mot fullautomatisert behandling av samtykke når søknader kommer inn via Fellestjenester BYGG. Sikri vil bruke samme funksjonalitet til å øke automatisk validering av sjekklistene for kommunale byggesaksbehandlere som bruker Elements eByggesak. Du vil få høre mer om dette prosjektet og hvilke gevinster man kan vente seg framover. 

Marko Filipovic (Arbeidstilsynet)

 

Gjenbruk av data som grunnlag for bedre tjenester:

14:00

Kunstig intelligens redder liv!

Hendelsesarkivering og drukningsstatistikk med bruk av AI. Hør Redningsselskapets historie om hvordan moderne teknologi er med på å redde liv. 

Tanja Krangnes (Redningsselskapet) og Haakon Johannessen (Sikri)

14:30 Kaffe og utstillervandring
14:50

Alle fagsystemer i én innsynsløsning - Utopi eller virkelighet?

ASTA og Sikri forvalter hele historien og sørger for innsyn

Kjenner dere igjen utfordringen med økende forvaltningskostnader forbundet med gamle systemer som lever på nåde grunnet historien? Er du redd for at historien om at innbyggeren skal gå tapt?
Er du redd for at du bryter innbyggers rett til innsyn i sine data?

ASTA og Sikri i felleskap skisserer en løsning for hvordan dette løses.

Morten Evensen (ASTA) og Tonje Hokholt Nordli (Sikri)

15:20 Kaffe og utstillervandring
15:40

Verdenspremiere på digitalt planvarsel

Ambita har sammen med Nois/Norconsult lansert det første digitale planvarsel. Sammen med Nye Veier skal vi presentere hvordan det aller første planvarselet gikk og erfaringene vi har gjort oss med dette. Løsningen er en suksess og en viktig milepæl på veien til en full digital planprosess.

Jan Olav Sivertsen (Nye Veier) og Håvard Watland (Ambita)

 

16:30 Tradisjonell pølsefest 

19:00 Aperitiff

20:00 Festmiddag og underholdning 

 

 

 

Plenum - Et skråblikk på programvareutvikling!

 

Tid Detaljer
09:00 

Jævla drittsystem!

Jonas Söderström er forfatteren bak den populære boken Jævla drittsystem og er en pioner i forståelsen av det digitale arbeidsmiljøet. Han har arbeidet med brukervennlighet i datasystemer siden midten av 1990-tallet, med oppdrag for et stort antall organisasjoner og myndigheter. I 2012 ble han utnevnt til et av medlemmene i den svenske regjeringens arbeidsgruppe for økt brukervennlighet og tilgjengelighet i det digitale området. 

 

09:40

Kaffe og en tur innom utstillerne. 

 

 

Parallellspor fra kl. 10:00 til 13:00

 

Tips og triks:

10:00

Klart språk

Har du fått svar fra din kommune eller en annen offentlig virksomhet og ikke forstått helt hva de skriver? Et klart språk er avgjørende for å gi innbyggerne og næringslivet en god brukeropplevelse i møte med det offentlige. Et klart og tydelig språk uten for mange faguttrykk har rett og slett direkte gevinster for både innbyggerne og for den offentlige virksomheten.

Rune Carlsen (Sikri)

10:30 Kaffe og utstillervandring
10:50

Suksesshistorie om arbeidsflyt og tilleggsattributter hos Husleietvistutvalget

Vi forteller om våre erfaringer med oppsett og bruk av tilleggsattributter og arbeidsflytmaler. Her er det en rekke muligheter for å forenkle og effektivisere saksbehandlingen. Bli med for å høre mer om hvordan Husleietvistutvalget sammen med oss i Sikri har implementert dette.

Hege Flo Øfstaas (Sikri)

11:20 Kaffe og utstillervandring
11:40

Kundeportalen - raskeste vei til bistand

Fornøyde kunder er viktig for oss i Sikri, og vi vil i dette foredraget fortelle om hvordan Kundeportalen bidrar til god kundeservice og -tilfredshet.

Nina Farahi (Sikri)

12:10

Kaffe og utstillervandring

 

Arkivfloka:

10:00

NOARK forsvinner - hva skjer nå?

Arkivverket skal løse utfordringene med å ta vare på informasjon som blir skapt i offentlig sektor i dag. Derfor har vi besluttet at Noark-standarden ikke skal videreutvikles. I stedet vil vi starte opp et mer dynamisk og involverende standardarbeid. Delta for å finne ut hva som skjer i det videre.

Espen Sjøvoll,  Avdelingsdirektør Arkivverket

10:30 Kaffe og utstillervandring
10:50

Innebygd arkivering – hvordan lykkes jeg?

Her får du gode tips og inspirerende eksempler for deg som ønsker å teste ut innebygd arkivering i der du kommer fra. Hva er egentlig innebygd arkivering? Og hva skjer i Arkivverkets regulatoriske sandkasse?

Cathrin Blitzner Møller (Arkivverket) og/eller Marthe Rosenvinge (Arkivverket)

11:20 Kaffe og utstillervandring
11:40

Innebygd  innsyn - er det mulig?

Kan vi forenkle og automatisere innsyn i offentlig saksbehandling? Hvordan styrker vi demokratiet vårt gjennom en mer åpen forvaltning, men uten mer arbeid? Hvordan forenkle, forbedre, fornyer vi oss steg for steg?

Olav Skarsbø (Digdir)

12:10 Kaffe og utstillervandring

 

Endringsledelse:

10:00

Endringsledelse som profesjon hos Skatteetaten

Endringsledelse er en forutsetning for å lykkes med brukeradopsjon, og i Skatteetaten jobber vi med dette på både strategisk og operativt nivå. Metodikken vi jobber etter er basert på vår egenutviklede metode, som spiller på beste praksis fra Prosci og ACMP.

Karen Walmsley (Skatteetaten)

10:30 Kaffe og utstillervandring
10:50

Kongsbergregionens arbeid med gevinstrealisering

Etter anskaffelsen av Elements forstod vi raskt at gevinster ikke kommer helt av seg selv. Kongsbergregionen har derfor ansatt en gevinstrealiserer som bistår kommunene, og nå arbeider vi (litt) mer systematisk langs flere akser for å realisere gevinster: Ledere og saksbehandlere må ha tilstrekkelige ferdigheter i Elements, vi må ha en løsning som er satt opp riktig og fungerer stabilt, og vi må ha kunnskap og holdninger som sikrer kvalitet og forsvarlighet.
Å utnytte mulighetene ved integrasjoner, automatiseringer og digitale alternativ betinger dessuten en organisasjonskultur som stimulerer til nytenkning uten å ignorere krav til forsvarlighet, og gevinstrealisering kan derfor ikke ses isolert fra organisasjonsutvikling og endringsarbeid. Gevinstrealiserer Tina Skarheim deler noen erfaringer knyttet til forankring, involvering - og kommunesamarbeid.

Tina Skarheim (Kongsbergregionen)

11:20 Kaffe og utstillervandring
11:40

Hvordan skape felles innovasjon og prosjektgjennomføring innenfor rammen av kommunesamarbeid

Kommunesamarbeid skaper ikke i seg selv grunnlag for felles innovasjon og prosjektgjennomføring. Nøkkelen til de store gevinstene kan ligge i kapasitet for samarbeid på tvers av kommunene som inkluderer hele verdikjeden. Fra innovasjon, prosjektide og gjennomføring. Er det mulig å hente ut maksimalt potensiale for endring og gevinst? Hvordan kan man i praksis får dette til?

Lars Tveit, Leder digitalisering og innovasjon Nordhordaland

12:10 Kaffe og utstillervandring

 

IT sporet:

10:00

AI/ML i Sikri - en titt under panseret

En teknisk gjennomgang av hvordan vi jobber for å bruke AI/ML i applikasjoner og tjenester.

Hakon Johannessen (Sikri)

10:30

Kaffe og utstillervandring

10:50

Utvikling av skyløsninger - hvordan utnytter vi ny teknologi

Cloud first, cloud only - hva gjør vi for å sikre en best mulig skyleveranse som skalerer.

Robert Vabo (Sikri)

11:20 Kaffe og utstillervandring
11:40

Kibana/Elastic search – hvorfor og hvordan i en OnPrem verden

Logging skjer til ElasticSearch. Hvordan bruke Kibana mest mulig effektivt for å håndtere applikasjons loggene.

Kurt Pedersen (Sikri)

12:10 Kaffe og utstillervandring

 

Personvern og sikkerhet og kvalitet:

10:00

Varsling - en øm tå som må behandles riktig

Det er en alvorlig sak å varsle om kritikkverdige forhold – MeToo osv. Undersøkelser viser at litt under 50% lar være å varsle fordi de er redd for konsekvensene. Kan et kvalitetssystem hjelpe med å fange opp og gjøre noe med varsling av saker? Vi viser Samsvar Varsling.

Christian Jørgen Eide (Sikri)

10:30 Kaffe og utstillervandring
10:50

Hva gjør du når skaden har skjedd?

Når skaden har skjedd – starter skrivebordsarbeidet. Har dere oversikt? Nav, forsikringsselskap og arbeidstilsynet skal ha sine formularer. Samsvar Skade har registreringsskjema og oppfølging for ansatte, elever og barnehage barn. Vi viser Samsvar Skade.

Christian Jørgen Eide (Sikri)

11:20 Kaffe og utstillervandring
11:40

Systemoversikt for alle arkivverdige systemer - hvorfor må alle kommunene gjøre alt fra bunnen av?

Kommunene i Norge benytter stort sett de samme systemene, også systemer som har arkivverdige opplysninger. Jamfør Arkivloven skal hver kommune lage en oversikt over alle systemene og fylle inn svært mange data - om de samme systemene. Vi presenterer en modell for å samkjøre slik at ikke hver kommune må gjøre det samme hver for seg.

Kjetil Odin Johnsen (Sikri)

12:10 Kaffe og utstillervandring

 

 

Samling i Plenum

12:30 Hvor går reisen nå?

Avslutningsforedrag ved Anne Mette Havaas, Director Product & Marketing og Tonje Hokholt Nordli, Innovatør i Sikri

 

13:00 Lunsj 

14:00 Vel hjem! 

 

 

Praktisk informasjon

  • Thon Hotel Arena, Lillestrøm
  • 21-23. november
  • Det blir sendt ut beskjed i god tid dersom konferansen ikke kan gjennomføres på grunn av COVID-19
  • Les mer om våre tiltak under koronapandemien

 

Påmelding Sak & Portal 2021

Vi tror på partnerskap og Privat - Offentlig samarbeid!

Våre partnere